• มีประสบการณ์ในการวางแผนและบริหารงาน
 • มีความรู้พื้นฐานด้าน ISO , GMP,
 • มีทัษณะในการแก้ไขปัญหา และการสื่อสาร

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Engineering, Business Admin
 • 5 years of experience in purchasing related
 • Good understanding of engineering drawings

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • จัดเตรียมใบเสนอราคาค่าที่พัก
 • เดินทางไปต่างจังหวัดใกล้เคียงได้เป็นบางครั้ง

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริหารจัดการงานภายในอาคารทั้งหมด
 • ปริญญาตรี สาขาการโรงแรม/ท่องเที่ยว
 • ควบคุมการใช้จ่ายวัสดุอุปกรณ์ การลดต้นทุนภายในอาคาร

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับโทรศัพท์, รับ Check-In, Check-Out
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการโรงแรม/ท่องเที่ยว

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี ขึ้นไป
 • จัดตารางนัดหมายการประชุม งานด้านเอกสาร
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male 25-30 years
 • Bachelor' s Degree in any field
 • At least 2 years working experience

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 24-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลความเรียบร้อยในส่วนบริการลูกค้า
 • มีใจรักการบริการ กระตือรือร้น
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • คัดเลือก สรรหา และสัมภาษณ์งาน
 • จัดทำแผนเงินเดือน และสวัสดิการพนักงาน
 • งานเกี่ยวกับบุคคล/ธุรการทั้งหมด

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริการ ดูแลลูกค้า เสริฟ์ รับออเดอร์
 • ตรงต่อเวลา มีวินัย มีความรับผิดชอบ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ต้อนรับลูกค้า เสริฟ์อาหาร ดูแลลูกค้า
 • มีใจรักการบริการ กระตือรือร้น
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริการลูกค้า ต้อนรับลูกค้า รับออเดอร์ เก็บโต๊ะ
 • มีใจรักการบริการ กระตือรือร้น
 • อดทนต่องานหนักได้ดี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย , หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • ตรงต่อเวลา มีวินัย มีความรับผิดชอบ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย , หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • ตรงต่อเวลา มีวินัย มีความรับผิดชอบ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำงานในส่วนการบริการและการทำครัวได้
 • ปวส.-ปริญญาตรี
 • ต้องการผู้ที่ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาญี่ปุ่น/อังกฤษ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย , หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • สัญชาติไทย

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย , หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • สัญชาติไทย

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female, Age 24-30 years old.
 • Bachelor’s degree in Industrial Engineering
 • Minimum 3-10 years’ experience

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย สัญชาติไทย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านการผลิต 10 ปี ขึ้นไป
 • ปฏิบัติงาน พื้นที่ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุตั้งแต่ 27-40 ปี
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านนี้ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปวช.-ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • ประสบการณ์ซ่อมบำรุงงานระบบภายในอาคารสูง

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิ (แต่สามารถทำงานได้เลย)
 • ใช้เครื่องจักรได้
 • สามารถดูเเบบงานได้

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Maintaining all existing client relationships
 • Bachelor or Master Degree in Business Admin
 • At least 5 years of experience printing & package

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถทำโปรแกรมได้
 • ทำงานหน้าเครื่องได้
 • มีความรับผิดชอบในหน้างาน

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิ (แต่สามารถทำงานได้เลย)
 • ใช้เครื่องจักรได้
 • สามารถดูเเบบงานได้

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำความสะอาดห้องพัก ปูเตียง ล้างห้องน้ำ ล้างถ้วยชาม
 • จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆในห้องพัก
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Solar Energy / Photovoltaic
 • Customer service / Technical support
 • 3rd Language is a plus

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum of 3 years’ experience in logistics
 • Expansive knowledge of scheduling methods
 • Knowledge of MRP using ERP systems or QAD.

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี การบัญชี หลักสูตร 4 ปี
 • เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป
 • มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม SAP

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขับรถรับส่งผู้บริหาร ดูแลรักษารถประจำตำแหน่ง
 • อายุไม่เกิน 45 ปี วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.6
 • ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Electrical, Mechanica
 • Male, age not over 27 years
 • Good Command of spoken and written English

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี – ปริญญาเอก
 • มีประสบการณ์งานพัฒนาบุคลากร (HRD & HR OD)
 • มีประสบการณ์งานกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR), IDP

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์ด้านการขาย 2 ปีขึ้นไป
 • วางแผนการขายและดำเนินกลยุทธ์เพื่อให้สำเร็จ

25-Sep-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/เพศหญิง อายุ 38 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
 • มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิต

25-Sep-17

 

Applied
 • Male, Thai national, age between 27-32
 • 3-5 years' working experience
 • Bachelor's or Master's Degree in Mechanical

25-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ทั้งชาย หรือ หญิง บุคลิกดี
 • ปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง

25-Sep-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • การศึกษา : มัธยมศึกษา
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป

25-Sep-17

 

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในด้านการบริหารอาคาร

25-Sep-17

 

Applied

Housekeeping

Ponkpun Construction Co., Ltd.

ปราจีนบุรี

 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • เพศหญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป

25-Sep-17

 

Applied
 • Good knowledge in CNC / Robot
 • 10 years experiences in New model or Production
 • Good command in English (Toeic 500+ is advantage)

25-Sep-17

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบ

25-Sep-17

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบ

25-Sep-17

 

Applied
 • Mechanical/Electrical background
 • Chemical/Petrochemical industry
 • Good English, SAP

25-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 24 ถึง 32 ปี
 • จบ ปวส.ขึ้นไป สาขาการตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการขาย อสังหาริมทรัพย์

25-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

25-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

25-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

25-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล