• ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Age 30 - 40 years old
 • min 5 experience for an Asst. Sales Manager
 • Fluent written & communication skills in English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • มีประสบการณ์ในงานด้าน การประกันคุณภาพ
 • มีภาวะผู้นำ มีบุคลิภาพที่ดี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ให้บริการรับฝาก-ถอนเงินสดทุกประเภทบัญชีของธนาคาร
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือผู้ที่ไม่มีประสบการณ์

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in Finance or related fields
 • Experience in Financial Flow, Financial Analysis
 • Good command of English (listening and writing)

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวงานการตลาด 3 ปีขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำสูง

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการ
 • มีประสบการณ์านการตลาด 3 ปีขึ้นไป
 • เปรียบเทียบรายละเอียดสินค้าตาม TOR

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • มีความเป็นผู้นำสูง
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเบื้องต้น

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี
 • มีไหวพริบในการเรียนรู้
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี
 • มีไหวพริบในการเรียนรู้
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความเป็นผู้นำสูง
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเบื้องต้น

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ม.3ขึ้นไป
 • มีใบขับขี่ตามกฏหมาย
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ต้องมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวงานขาย
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีคุณธรรม

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป
 • มีทักษะในการสื่อสาร สุภาพ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป
 • มีทักษะในการสื่อสาร สุภาพ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป
 • มีทักษะในการสื่อสาร สุภาพ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป
 • มีทักษะในการสื่อสาร สุภาพ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป
 • มีทักษะในการสื่อสาร สุภาพ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป
 • มีทักษะในการสื่อสาร สุภาพ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป
 • มีทักษะในการสื่อสาร สุภาพ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป
 • มีทักษะในการสื่อสาร สุภาพ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงานเกี่ยวงานขาย 3
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Implement, maintain and troubleshoot problems
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Implement, maintain and troubleshoot problems
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ด้าน IT Support อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Linux และ Window

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ด้าน IT Support อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Linux และ Window

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บันทึกรับชำระหนี้
 • ตรวจสอบรายงานเงินฝากลูกค้า
 • วุฒิปริญญาตรี ปวช.ปริญญาตรี สาขาบัญชี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนด้านการตลาด เพื่อผลักดันยอดขายสินค้า
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการตลาดเพื่อสร้าง Brand

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการ
 • มีประสบการณ์านการตลาด 3 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบเวลาการทำ
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านงานบุคคล

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความเป็นผู้นำสูง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
 • วางแผนด้านการตลาด

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี
 • มีไหวพริบในการเรียนรู้
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ทุกสาขา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
 • ติดต่อประสานงานภายในและภายนอก

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา
 • มีประสบการร์ด้านการจัดรถขนส่งอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรม MS-Office คล่อง

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีบุคลิกภาพที่ดี อัธยาศัยดี
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้
 • มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น ซื่อสัตย์สุจริต

14-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • มีใจรักในงานบริการ
 • มีประสบการณ์ด้านสถานเสริมความงามจะพิจารณาพิเศษ

14-Dec-18

 

Applied
 • Withstand pressure better.
 • Need experienced about plastic mold.
 • Get resume have the pictures.

14-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ตรงกว่า 5 ปี
 • สามารถซ่อมรถยนต์เบนซินทั้งรุ่นเก่าและใหม่ได้
 • ถ้าจบปวส.ช่างยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

14-Dec-18

 

Applied

Sales ประจำสาขา

Siam Gems Group

จังหวัดอื่นๆ

 • วุฒิการศึกษา ม.6 ,ปวส.หรือปริญญาตรี
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • มีบุคลิกภาพที่ดี

14-Dec-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ในการทำงานในโรงงาน อย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถใช้ solid work / auto cad ได้

14-Dec-18

 

Applied
 • การศึกษา ขั้นต่ำ ปวส.
 • สามารถใช้เครื่องมือช่างๆได้เป็นอย่างดี
 • สามารถอ่านแบบทั้งไฟฟ้า และแมคคานิคได้

14-Dec-18

 

Applied
 • รู้จักอุปกรณ์สำหรับไว้ใช้ทำความสะอาดภายในร้าน
 • มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น ซื่อสัตย์สุจริต
 • สามารถเข้างานเป็นกะ ได้

14-Dec-18

 

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

14-Dec-18

 

Applied
 • มีบุคลิกภาพที่ดี อัธยาศัยดี
 • มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น ซื่อสัตย์สุจริต
 • สามารถเข้างานเป็นกะ ได้

14-Dec-18

 

Applied
 • มีบุคลิกภาพที่ดี อัธยาศัยดี
 • เรียนรู้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น ซื่อสัตย์สุจริต

14-Dec-18

 

Applied
 • มีใจรักในงานด้านบริการ ชอบทำงานเกี่ยวกับครัว
 • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเตรียม ปรุง แต่ง
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี

14-Dec-18

 

Applied
 • มีบุคลิกภาพที่ดี อัธยาศัยดี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยายนต์
 • สามารถเข้างานเป็นกะ ได้

14-Dec-18

 

Applied
 • มีบุคลิกภาพที่ดี อัธยาศัยดี
 • เรียนรู้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น ซื่อสัตย์สุจริต

14-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา ก่อสร้าง,โยธา
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

14-Dec-18

 

Applied