วิเคราะห์ธุรกิจ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 118 ตำแหน่งงาน
  SC Asset Corporation Public Company Limited's banner
  SC Asset Corporation Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • สังกัดบริษัทในเครือ
  • ปริญญาตรี-โท สาขาการบัญชี
  • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Betagro Public Company Limited's banner
  Betagro Public Company Limited's logo
  หลักสี่
  • สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
  • ประสบการณ์ด้านวิเคราะห์ macroeconony
  • วิเคราะห์ค่าขนส่ง(Freight) Foreign Exchange
  PRTR's banner
  PRTR's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • จัดทำ Knowledge Management ให้กับองค์กร
  • Experience un Life Insurance Business
  • Experience in Managing Team
  Chic Republic Public Company Limited's banner
  Chic Republic Public Company Limited's logo
  บางกะปิ
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การเงิน
  • มีประสบการณ์ด้าน วิเคราะห์ /พัฒนาธุรกิจ 3 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้าน มาร์เก็ตติ้ง , การเงิน 3 ปีขึ้นไป
  Dohome Public Company Limited's banner
  Dohome Public Company Limited's logo
  ดินแดง
  • มีประสบการณ์ทำง Project Manager /Business Analyst
  • มีความรู้ ความเข้าใจ Project Management Concept
  • สามารถวิเคราะห์ การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหาได้ดี
  MBK Public Company Limited's banner
  MBK Public Company Limited's logo
  ปทุมวัน
  • ปริญญาโท ด้านการจัดการ การเงิน การบัญชีและอื่นๆ
  • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในการวิเคราะห์ธุรกิจ
  • มีทักษะทางด้านการวิเคราะห์ธุรกิจ
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ปริญญาโท :บริหารธุรกิจ /พาณิชยศาสตร์ /เศรษฐศาสตร์
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ (วิภาวดี)
  Mahakit Rubber Co., Ltd.'s banner
  Mahakit Rubber Co., Ltd.'s logo
  ระยองTHB 25K - 34,999 /เดือน
  • การใช้งานโปรแกรม SAP
  • ทักษะความสามารถเชิงการวิเคราะห์ การจัดการกับข้อมูล
  • ปฏิบัติงานที่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  พระโขนง
  • ปริญญาโท : บริหารธุรกิจ /เศรษฐศาสตร์
  • ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 2-3 ปี
  • จัดทำแผนธุรกิจ/แสวงหาพัฒนาโอกาสในธุรกิจใหม่
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • มีประสบการณ์การวิเคราะห์ข้อมูลร้านค้าปลีก
  • เข้าใจธุรกิจ FMCG และธุรกิจการค้าปลีก
  • ทักษะด้านการวิเคราะห์ การใช้ Ms Excelขั้นสูง
  Stream I.T. Consulting Ltd.'s banner
  Stream I.T. Consulting Ltd.'s logo
  สาทร
  • 2 years of experience in Business Analyst.
  • Knowledge in Banking, Insurance is an advantage.
  • Like to Communication.
  Sino Logistics Corporation Public Company Limited's logo
  ยานนาวา
  • มีประสบการณ์ ด้านงานนักลงทุนสัมพันธ์ 2 - 3 ปี
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งฟัง/พูด/อ่าน/เขียน ได้ดี
  • บริหารเวลา, วางแผน, คิดวิเคราะห์, ประสานงานได้ดี
  Somboon Advance Technology PCL's banner
  Somboon Advance Technology PCL's logo
  บางพลี
  • ป.ตรี – โท สาขา บริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์
  • มีประสบการณ์การทำงานในด้านการวางแผนธุรกิจ
  • มีความรู้ ในกระบวนการจัดทำแผนธุรกิจ
  SC Asset Corporation Public Company Limited's banner
  SC Asset Corporation Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • Hybrid Working ( WFA 2 วัน เข้าออฟฟิศ 3 วัน)
  • วุฒิปริญญาโท
  • ผ่านงานอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  PTG Energy Public Company Limited's banner
  PTG Energy Public Company Limited's logo
  ห้วยขวาง
  • การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และตลาด
  • ความรู้ด้านการพัฒนาสินค้าและบริการ
  • การบริหารงบประมาณ
  ถัด ไป