วิเคราะห์ธุรกิจ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 120 ตำแหน่งงาน
  Dohome Public Company Limited's banner
  Dohome Public Company Limited's logo
  ดินแดง
  • มีประสบการณ์ทำง Project Manager /Business Analyst
  • มีความรู้ ความเข้าใจ Project Management Concept
  • สามารถวิเคราะห์ การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหาได้ดี
  MBK Public Company Limited's banner
  MBK Public Company Limited's logo
  ปทุมวัน
  • ปริญญาโท ด้านการจัดการ การเงิน การบัญชีและอื่นๆ
  • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในการวิเคราะห์ธุรกิจ
  • มีทักษะทางด้านการวิเคราะห์ธุรกิจ
  Stream I.T. Consulting Ltd.'s banner
  Stream I.T. Consulting Ltd.'s logo
  สาทร
  • 2 years of experience in Business Analyst.
  • Knowledge in Banking, Insurance is an advantage.
  • Like to Communication.
  SC Asset Corporation Public Company Limited's banner
  SC Asset Corporation Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • สังกัดบริษัทในเครือ
  • ปริญญาตรี-โท สาขาการบัญชี
  • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Ocean Life Insurance Public Company Limited's banner
  Ocean Life Insurance Public Company Limited's logo
  คลองเตย
  • สินเชื่อโครงการ
  • การเงินการธนาคาร บัญชี เศรษฐศาสตร์
  • การวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ
  Betagro Public Company Limited's banner
  Betagro Public Company Limited's logo
  หลักสี่
  • วิศวกรรมอุตสาหการ, Supply Chain, Logistic
  • สถิติ (ประยุกต์), เศรษฐศาสตร์,บริหารธุรกิจ
  • การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Excel
  PRTR's banner
  PRTR's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • จัดทำ Knowledge Management ให้กับองค์กร
  • Experience un Life Insurance Business
  • Experience in Managing Team
  Mahakit Rubber Co., Ltd.'s banner
  Mahakit Rubber Co., Ltd.'s logo
  ระยองTHB 25K - 34,999 /เดือน
  • การใช้งานโปรแกรม SAP
  • ทักษะความสามารถเชิงการวิเคราะห์ การจัดการกับข้อมูล
  • ปฏิบัติงานที่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
  Sino Logistics Corporation Public Company Limited's logo
  ยานนาวา
  • มีประสบการณ์ ด้านงานนักลงทุนสัมพันธ์ 2 - 3 ปี
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งฟัง/พูด/อ่าน/เขียน ได้ดี
  • บริหารเวลา, วางแผน, คิดวิเคราะห์, ประสานงานได้ดี
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  พระโขนง
  • ปริญญาโท : บริหารธุรกิจ /เศรษฐศาสตร์
  • ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 2-3 ปี
  • จัดทำแผนธุรกิจ/แสวงหาพัฒนาโอกาสในธุรกิจใหม่
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ปริญญาโท :บริหารธุรกิจ /พาณิชยศาสตร์ /เศรษฐศาสตร์
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ (วิภาวดี)
  Bangkokbank (BBL)'s banner
  Bangkokbank (BBL)'s logo
  จังหวัดอื่นๆ
  • รู้หลากหลายธุรกิจ สร้างความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการ
  • เป็นพื้นฐานการทำธุรกิจตนเองและต่อยอดสายอาชีพต่างๆ
  • สามารถต่อยอดการศึกษาในระดับ ป.โท
  Bangkok Life Assurance PCL.'s banner
  Bangkok Life Assurance PCL.'s logo
  บางซื่อ
  • มีความรู้ด้าน Hardware Software และNetwork
  • มีความรู้ด้านวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์
  • ที่ทำงานติด MRTสายสีม่วง สถานีวงศ์สว่าง
  SC Asset Corporation Public Company Limited's banner
  SC Asset Corporation Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • Hybrid Working ( WFA 2 วัน เข้าออฟฟิศ 3 วัน)
  • วุฒิปริญญาโท
  • ผ่านงานอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  PTG Energy Public Company Limited's banner
  PTG Energy Public Company Limited's logo
  ห้วยขวาง
  • วางแผนกลยุทธ์การตลาด
  • วางแผนการบริการ
  • วิเคราะห์และติดตามสภาพการแข่งขันทางธุรกิจ
  Bangkok Bank Public Company Limited's banner
  Bangkok Bank Public Company Limited's logo
  บางคอแหลม
  • Product Development, Business analyst
  • Direct Experience in BA/Product/Project management
  • Manage banking agent project & payment development
  ถัด ไป