วิศวกร
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 1,260 ตำแหน่งงาน
  บางรัก
  • มีความเข้าใจและวิเคราะห์ราคาได้
  • มีทักษะการเจรจาต่อรอง
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  Atlanta Medicare Co., Ltd.'s banner
  Atlanta Medicare Co., Ltd.'s logo
  เชียงใหม่
  • โรงงานปลูกและสกัดกัญชาในทางการแพทย์
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ประกันอุบัติเหตุ,โบนัส
  • ปฏิบัติงานที่เชียงใหม่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
  Ritta Co., Ltd.'s banner
  Ritta Co., Ltd.'s logo
  จังหวัดอื่นๆ
  • ควบคุมงานติดตั้งระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ไฟฟ้า
  • มีความรู้ในด้านงานโครงสร้างอาคารและงานระบบ
  • มีประสบการณ์ด้านงานระบบอาคารสูง
  T.S.B. Steel Co., Ltd.'s banner
  T.S.B. Steel Co., Ltd.'s logo
  ปราจีนบุรี
  • มีความรู้ระบบ ISO 9001:2015
  • มีภาวะความเป็นผู้นำ, มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถทำงานเข้ากะได้, สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
  Atlanta Medicare Co., Ltd.'s banner
  Atlanta Medicare Co., Ltd.'s logo
  เชียงใหม่
  • โรงงานปลูกและสกัดกัญชาในทางการแพทย์
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ประกันอุบัติเหตุ,โบนัส
  • ปฏิบัติงานที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
  Srithai Superware Public Company Limited's banner
  Srithai Superware Public Company Limited's logo
  ชลบุรี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือเกี่ยวข้อง
  • สามารถสื่อสารและนำเสนองานด้วยภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีประสบการณ์ด้านงาน Engineer 1-2 ปี
  S.P.Automotive Products Co., Ltd.'s banner
  S.P.Automotive Products Co., Ltd.'s logo
  ชลบุรีTHB 16K - 29,999 /เดือน
  • มีความสามารถด้าน Production Improvement
  • มีความรู้ด้าน OEE,Producttivity,7 Watse,TPS,LEAN,K
  • ปริญญาตรี สาขาIndustrial,Machanical,Electrical
  S.P.Automotive Products Co., Ltd.'s banner
  S.P.Automotive Products Co., Ltd.'s logo
  ชลบุรีTHB 20K - 34,999 /เดือน
  • ป.ตรี สาขาอุตสาหกรรม เชื่อม อื่นๆ
  • ประสบการณ์ 1-3 ปี ด้านวิศวกรรมการผลิต ขึ้นไป
  • สื่อสาร พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
  Attention's banner
  Attention's logo
  ตลิ่งชันTHB 25K - 34,999 /เดือน
  • จบปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า, สารสนเทศ , คอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์ด้าน Project Engineer อย่างน้อย 2 ปี
  • มีความรู้ ความชำนาญพื้นฐานด้านวิศวะ
  ถัด ไป