วิศวกร
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 1,192 ตำแหน่งงาน
  GEA Refrigeration (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ปทุมวัน
  • Minimum 2 years of experience
  • Mandatory: Food Solution industry experience
  • Good electrical and mechanical knowledge
  Atlanta Medicare Co., Ltd.'s banner
  Atlanta Medicare Co., Ltd.'s logo
  เชียงใหม่
  • โรงงานปลูกและสกัดกัญชาในทางการแพทย์
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ประกันอุบัติเหตุ,โบนัส
  • ปฏิบัติงานที่เชียงใหม่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
  Trecon Co., Ltd.'s banner
  Trecon Co., Ltd.'s logo
  บางนาTHB 16K - 24,999 /เดือน
  • Support FMEA, SPC, OEE Software
  • Work with well-known international companies
  • Allow work from home
  T.S.B. Steel Co., Ltd.'s banner
  T.S.B. Steel Co., Ltd.'s logo
  ปราจีนบุรี
  • มีความรู้ระบบ ISO 9001:2015
  • มีภาวะความเป็นผู้นำ, มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถทำงานเข้ากะได้, สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
  Ritta Co., Ltd.'s banner
  Ritta Co., Ltd.'s logo
  จังหวัดอื่นๆ
  • ควบคุมงานติดตั้งระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ไฟฟ้า
  • มีความรู้ในด้านงานโครงสร้างอาคารและงานระบบ
  • มีประสบการณ์ด้านงานระบบอาคารสูง
  Rare Beverage Co., Ltd.'s banner
  Rare Beverage Co., Ltd.'s logo
  เชียงใหม่
  • มีประสบการณ์ด้านไฟฟ้าและงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร
  • อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
  • เงินเดือน 30,000+
  Atlanta Medicare Co., Ltd.'s banner
  Atlanta Medicare Co., Ltd.'s logo
  เชียงใหม่
  • โรงงานปลูกและสกัดกัญชาในทางการแพทย์
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ประกันอุบัติเหตุ,โบนัส
  • ปฏิบัติงานที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
  Norma Pacific (Thailand) Ltd.'s banner
  Norma Pacific (Thailand) Ltd.'s logo
  ชลบุรี
  • 3 Years of Quality Engineer in Automotive Business
  • Experiences in ISO 9001, 14001 and OHSAS
  • Background in quality control of automotive
  Mattel Bangkok Limited's banner
  Mattel Bangkok Limited's logo
  เมืองสมุทรปราการ
  • Mechanical, Industrial, Chemical Engineer
  • Reviewing Drawing,Spec,Material for new Model
  • 5 days working, provident fund, Bonus, Insurance
  ถัด ไป