วิศวกรไฟฟ้า
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-23 of 23 jobs
  SUNGUAN WONGSE INDUSTRIES CO.,LTD.'s banner
  SUNGUAN WONGSE INDUSTRIES CO.,LTD.'s logo
  Nakhon Ratchasima
  • มีประสบการณทำงานจะพิจาณาเป็นพิเศษ
  • เพศชาย การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
  • มีความรู้ ISO 9000, ISO 14000 และ Food safety
  New Bangkok Electric Co., Ltd.'s banner
  New Bangkok Electric Co., Ltd.'s logo
  Bangplee
  • วุฒิ ปวส./ป.ตรี วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคทรอนิคส์
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้
  Thai Semcon Co., Ltd.'s banner
  Thai Semcon Co., Ltd.'s logo
  Others
  • เรียนรู้งานวิศวกรรมมาตรฐานญี่ปุ่น
  • สามารถเติบโตในสายงานวิศวกรรมงานระบบ
  • เรียนรู้งานด้าน Design and Project Management
  Global Power Synergy Public Company Limited's banner
  Global Power Synergy Public Company Limited's logo
  Laksri
  • ป.ตรีขึ้นไปทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
  • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD ได้
  • มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบไฟฟ้าและโซล่าร์