วิศวกรไฟฟ้าอาวุโส
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Siam Modified Starch Co., Ltd.'s logo
  ลาดหลุมแก้ว
  • วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
  • มีความรู้ระบบควบคุมและ PLC
  • บำรุงรักษาเครื่องจักร ระบบไฟฟ้าและเครื่องมือวัด