วิศวกรโครงการ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 84 ตำแหน่งงาน
  Attention's banner
  Attention's logo
  ตลิ่งชันTHB 25K - 34,999 /เดือน
  • จบปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า, สารสนเทศ , คอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์ด้าน Project Engineer อย่างน้อย 2 ปี
  • มีความรู้ ความชำนาญพื้นฐานด้านวิศวะ
  GR TECH (THAILAND) CO., LTD.'s banner
  GR TECH (THAILAND) CO., LTD.'s logo
  บางกะปิTHB 25K - 34,999 /เดือน
  • มีประสบการณ์บริหารโครงการแบบ multi-task
  • ประสบการณ์งานติดตั้งเครื่องจักรหรืองานระบบ
  • ทักษะการคิดเชิงตรรกะและการแก้ปัญหาเชิงระบบที่ดีมาก
  AAE Engineering (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  AAE Engineering (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ชลบุรีTHB 20K - 44,999 /เดือน
  • Bonus, Salary Adjust and Attractive Welfare
  • Work 5 days per week
  • Good environment work place
  ถัด ไป