วิศวกรเครื่องกล
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-17 จาก 17 ตำแหน่งงาน
  Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited's banner
  Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited's logo

  Mechanical Engineer (กทม.) 1 อัตรา/วิศวกรเครื่องกล

  Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited
  Jatuchak
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  • มีประสบการณ์งานด้านเครื่องกลและระบบสูบน้ำ 3-5 ปี
  • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)
  BENCHIC CO., LTD.'s logo
  Jatuchak
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการออกแบบระบบปรับอากาศ
  • ท่องเที่ยวประจำปี / โบนัสตามผลประกอบการของบริษัท
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  GR TECH (THAILAND) CO., LTD.'s banner
  GR TECH (THAILAND) CO., LTD.'s logo
  BangkapiTHB 20K - 35K /เดือน
  • Interested in thermal design and heat transfer
  • Strong engineering knowledge base
  • English proficiency in writing and speaking
  Energy Absolute Public Company Limited's banner
  Energy Absolute Public Company Limited's logo
  Eastern
  • Join leading automobile firm in Thailand
  • ์New automobile factory in BP Industrial Park
  • Competitive salary and career growth
  Thai Semcon Co., Ltd.'s banner
  Thai Semcon Co., Ltd.'s logo
  Others
  • เรียนรู้งานวิศวกรรมมาตรฐานญี่ปุ่น
  • สามารถเติบโตในสายงานวิศวกรรมงานระบบ
  • เรียนรู้งานด้าน Design and Project Management
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  lamlookka
  • Company focuses on Design and expands business
  • Mechanical design exp with CAD more than 5 years
  • Mechanical Design for FA
  Terragro Fertilizer Co., Ltd.'s banner
  Terragro Fertilizer Co., Ltd.'s logo
  Central
  • Internal Auditor ผู้ตรวจสอบภายใน Data Analyst
  • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์/ประกันคุณภาพ
  • เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ IT เจ้าหน้าที่ CSR