วิศวกรเครื่องกล
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-19 จาก 19 ตำแหน่งงาน
  Siam Park Bangkok Co., Ltd.'s banner
  Siam Park Bangkok Co., Ltd.'s logo
  คันนายาว
  • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแผน
  • ควบคุมดูแลงบประมาณและจัดตามแผนโครงการด้านวิศวกรรม
  • แก้ไขปัญหาหน้างาน/ประสานงานผู้รับเหมา
  BENCHIC CO., LTD.'s logo
  จตุจักร
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการออกแบบระบบปรับอากาศ
  • ท่องเที่ยวประจำปี / โบนัสตามผลประกอบการของบริษัท
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  IKA Works (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  IKA Works (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  คลองหลวง
  • Bachelor's degree in Mechanical Engineering
  • 4 years' experience in Mechanical Design. 2D/3D
  • Good command of English, listening and speaking
  บางเสาธง
  • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
  • มีประสบการณ์ในงานด้าน Piping อย่างน้อย 1-2 ปี

  Mechanical Engineer / วิศวกรเครื่องกล

  บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
  ราชเทวี
   Terragro Fertilizer Co., Ltd.'s banner
   Terragro Fertilizer Co., Ltd.'s logo
   ภาคกลาง
   • วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
   • วิศวกรเคมี วืศวกรเครื่องกล
   • จัดซื้อจัดหา เจ้าหน้าที่ขาย
   RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s banner
   RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s logo
   ภาคตะวันออก
   • Bachelor degree in mechanical engineering field
   • At least 3 years experience as design engineer
   • Basic level of English (be able to read and write)
   RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s banner
   RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s logo
   ภาคตะวันออก
   • Bachelor degree in mechanical engineering field
   • At least 3 years experience as design engineer
   • Basic level of English (be able to read and write)
   RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s banner
   RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s logo
   ภาคตะวันออก
   • Bachelor degree of Any engineering
   • Conversation low level of English
   • Fresh graduate welcomed