วิศวกรเคมี
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-11 จาก 11 ตำแหน่งงาน
  ProMinent Fluid Controls (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  ProMinent Fluid Controls (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  สายไหม
  • วิศวกรรมศาสตร์ เคมี สิ่งแวดล้อมหรือไฟฟ้าหรืออื่นๆ
  • ขับรถได้ มีใบขับขี่และรถยนต์เป็นของตนเอง
  • คอมมิชชั่น เงินโบนัส ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและอื่นๆ
  BST ENEOS Elastomer Co., Ltd.'s banner
  BST ENEOS Elastomer Co., Ltd.'s logo
  ระยอง
  • วิศวกรการผลิต Polymerization
  • Chemical, Petrochemical, Polymer Engineering
  • TOEIC score 550 is required
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's banner
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's logo
  ปริมณฑล-สมุทรปราการ
  • กำกับ ตรวจสอบดูแลวิธีการผลิต
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมีหรืออื่นๆ
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo
  พระโขนง
  • มีประสบการณ์บำรุงรักษา rotating equipment/machine
  • Rotating e.g. Pump, Compressor, Steam, Gas Turbine
  • วางแผน จัดทำ ปรับปรุงแผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s banner
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s logo
  ระยอง
  • วิศวกร ซ่อมบำรุง
  • ประสบการณ์ทำงานในสายงานซ่อมบำรุง 0-5 ปี ขึ้นไป
  • Maintenance
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo
  พระโขนง
  • วิเคราะห์ หาสาเหตุ และแนวทางแก้ปัญหาด้าน Operation
  • ศึกษาหาแนวทางการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน
  • มีความรู้ Chemical Eng. & Process Technology