วิศวกรเคมี
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  Thai Rayon Public Co., Ltd.'s banner
  Thai Rayon Public Co., Ltd.'s logo
  ภาคกลาง
  • Work location in Saraburi, Angthong
  • Work experience in manufacturing 2-5 years
  • English,Computer skill/Fresh graduated are welcome
  Terragro Fertilizer Co., Ltd.'s banner
  Terragro Fertilizer Co., Ltd.'s logo
  ภาคกลาง
  • วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • วิศวกรเคมี วืศวกรเครื่องกล
  • จัดซื้อจัดหา เจ้าหน้าที่ขาย