วิศวกรอุตสาหการ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-11 จาก 11 ตำแหน่งงาน
  Water Field Asia Co., Ltd.'s banner
  Water Field Asia Co., Ltd.'s logo
  ประเวศ
  • รักษาฐานลูกค้าเดิม และความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
  • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรเครื่องกลหรือไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุตสาหกรรม