วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  Maxis (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ห้วยขวาง
  • บริษัทรับสมัครพนักงานDesign Engineer หลายอัตรา
  • มีสวัสดิเช่น ค่าเดินทาง/เบี้ยขยัน/Bonus/ Etc.
  • ฝึกอบรมโปรแกรม Design
  Airco Limited's banner
  Airco Limited's logo
  บางพลี
  • 5 Working Day, Provident Fund, สหกรณ์ออมทรัพย์
  • Bonus, Group Insurance, Dental Insurance
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี และมีความรู้ด้านระบบแอร์