วิศวกรสินค้า
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 41 ตำแหน่งงาน
  Bangrak
  • มีความเข้าใจและวิเคราะห์ราคาได้
  • มีทักษะการเจรจาต่อรอง
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  Bangna
  • วิเคราะห์ตลาดและการแข่งขัน
  • สร้างกลยุทธ์ของสินค้า
  • ผลักดันสินค้าและบริการไปสู่ลูกค้ากลุ่มองค์กร
  Attention's banner
  Attention's logo
  TalingchanTHB 25K - 34,999 /เดือน
  • จบปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า, สารสนเทศ , คอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์ด้าน Project Engineer อย่างน้อย 2 ปี
  • มีความรู้ ความชำนาญพื้นฐานด้านวิศวะ
  Triton Mechanic Co., Ltd.'s banner
  Triton Mechanic Co., Ltd.'s logo
  ChonburiTHB 35K - 54,999 /เดือน
  • วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมทุกสาขา
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานสินค้าอุตสาหกรรม 1 ปี+
  • ขับรถยนต์ได้ มีรถยนต์ส่วนตัวจะได้ค่ารถ ค่าน้ำมัน
  Univentures Public Company Limited's banner
  Univentures Public Company Limited's logo
  Pathumwan
  • ประสบการณ์ด้าน CCTV , Access Control , Security
  • มีทักษะในการเจรจา ต่อรอง
  • Access control, Smart Meeting Room
  Total Mechanic Company Limited's banner
  Total Mechanic Company Limited's logo
  Bangkok Area - Samutsakorn
  • วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมทุกสาขา
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานสินค้าอุตสาหกรรม 1 ปี+
  • ขับรถยนต์ได้และต้องมีรถยนต์ส่วนตัว(มีค่ารถ+น้ำมัน)
  DM Casting Technology (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Bangbor
  • ความสามารถในการต่อรองราคาดีเยี่ยม
  • ความสามารถในการต่อรองราคาดีเยี่ยม
  • ความสามารถในการต่อรองราคาดีเยี่ยม
  Uniwave Limited's banner
  Uniwave Limited's logo
  Bangplee
  • ปริญญาตรีทุกสาขา (วิศวกรรมศาสตร์พิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีประสบการณ์ในด้านงานขายสินค้า พิจารณาเป็นพิเศษ
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี พิจารณาพิเศษ
  SKF (THAILAND) LTD.'s banner
  SKF (THAILAND) LTD.'s logo
  Southern
  • มีประสบการณ์ขายสินค้าอุตสาหกรรม
  • มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการผลิต
  • ค่าตอบแทนที่น่าสนใจ
  Digital Focus Co., Ltd.'s banner
  Digital Focus Co., Ltd.'s logo
  Bangkapi
  • เงินเดือน 40,000-80,000 บาท
  • บริหารจัดการสินค้า/ดูแล กลุ่มสินค้า
  • มีความสามารถในการเจรจาต่อรองธุรกิจ
  Uniwave Limited's banner
  Uniwave Limited's logo
  Bangplee
  • ปริญญาตรีทุกสาขา (วิศวกรรมศาสตร์พิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีประสบการณ์ในด้านงานขายสินค้า พิจารณาเป็นพิเศษ
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี พิจารณาพิเศษ
  ถัด ไป