วิศวกรสัญญาจ้าง
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  Richy Place 2002 Public Company Limited's banner
  Richy Place 2002 Public Company Limited's logo
  บางกอกน้อย
  • มีประสบการณ์บริหารการจัดซื้อ 3 ปีขึ้นไป
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา/ก่อสร้าง
  • มีความละเอียดรอบคอบ มีทักษะการเจรจาต่อรอง
  TRC Construction Public Company Limited's banner
  TRC Construction Public Company Limited's logo
  จังหวัดอื่นๆTHB 20K - 34,999 /เดือน
  • ประสบการณ์ Site Engineer / Field Engineer 2 - 5 ปี
  • มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)
  • ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, ค่าทันตกรรม, ค่า OT