วิศวกรวิจัย
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 จาก 6 ตำแหน่งงาน
  Pranda Jewelry Public Company Limited's banner
  Pranda Jewelry Public Company Limited's logo
  บางนา
  • มีประสบการณ์งานหล่อโลหะ หรือโลหะวิทยา 3 ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์งานหล่อเครื่องประดับอัญมณี
  • หากมีประสบการณ์ ในธุรกิจจิวเวลรี่
  TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited's banner
  TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited's logo
  บึงกุ่ม
  • working 5 days
  • มีประสบการณ์ด้านงานวิจัย หรืองานด้านแหล่งน้ำ
  • ปริญญาโท-สาขาวิศวกรรมชลประทานหรือแหล่งน้ำ
  สำนักบริหารระบบกายภาพ, Chulalongkorn University's banner
  สำนักบริหารระบบกายภาพ, Chulalongkorn University's logo
  ปทุมวัน
  • เงินเดือน 21,600 - 32,400 THB
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม