วิศวกรระบบ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-23 จาก 23 ตำแหน่งงาน
  Thai Credit Retail Bank Public Company Limited / บมจ. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย's banner
  Thai Credit Retail Bank Public Company Limited / บมจ. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย's logo
  Wattana
  • Server, System engineer, Domain, Provident fund,
  • docker, container, kubernetes, NGINX, JBoss, Linux
  • วิศวกรระบบ, Window, Back up, Active Directory, MRT
  SCSI Co., Ltd.'s banner
  SCSI Co., Ltd.'s logo
  Wangthonglang
  • Many positions for senior, junior, new graduate
  • Windows System, Database System, Linux, UNIX
  • Possess any Microsoft Certificates
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Huaykwang
  • International group company with high profit
  • Maintenance, and measurement for Automotive test
  • 1 year in Data acquisition, PLC,Converter/Inverter
  Thai Beverage Public Company Limited's banner
  Thai Beverage Public Company Limited's logo
  Klongtoey
  • ระบบ อาคาร สำนักงาน ตึก
  • เครื่องปรับอากาศ ประปา ไฟฟ้า เครื่องกล
  • นำเสนอเพื่อดำเนินการและประสานงาน ควบคุมงานผู้รับ
  Ritta Co., Ltd.'s banner
  Ritta Co., Ltd.'s logo
  Others
  • ควบคุมงานติดตั้งระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ไฟฟ้า
  • มีความรู้ในด้านงานโครงสร้างอาคารและงานระบบ
  • มีประสบการณ์ด้านงานระบบอาคารสูง
  SP Vision Technology Co., Ltd.'s banner
  SP Vision Technology Co., Ltd.'s logo
  Samutprakarn > MuangTHB 30K - 69,999 /เดือน
  • Telephone, Bonus, Incentive every 3 month, OPD
  • Knowledge of machine software
  • MVTEC HALCON, MVTEC MERLIC, COGNEX VISION PRO, etc
  Siam Paragon Development Co., Ltd.'s banner
  Siam Paragon Development Co., Ltd.'s logo
  Klongsan
  • วิศวกรรมระบบอาคาร
  • วิศวกรอาคาร
  • วิศวกรประจำอาคาร
  Professional One Co., Ltd.'s banner
  Professional One Co., Ltd.'s logo
  Yannawa
  • implementation, configuration and maintenance
  • system refreshment, installation and/or migration
  • Unix eg.Redhat 6, 7, 8, Linux Administrator,backup
  Rare Beverage Co., Ltd.'s banner
  Rare Beverage Co., Ltd.'s logo
  Chiang Mai
  • งานไฟฟ้า / เครื่องกล / ระบบอัตโนมัติ
  • ทำงานที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
  • เงินเดือน 25,000THB+ (ต่อรองได้ตามประสบการณ์)
  Electronic Transactions Development Agency (ETDA)'s banner
  Electronic Transactions Development Agency (ETDA)'s logo
  Huaykwang
  • พัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศที่ให้บริการภายในและนอก
  • Java,C#,.NETcore,NodeJS,JavaScript,Python
  • กองทุนสำเลี้ยงชีพ/เดินทางสะดวกด้วย MRT/ประกันกลุ่ม