วิศวกรระบบ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-24 จาก 24 ตำแหน่งงาน
  Ritta Co., Ltd.'s banner
  Ritta Co., Ltd.'s logo
  จังหวัดอื่นๆ
  • ควบคุมงานติดตั้งระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ไฟฟ้า
  • มีความรู้ในด้านงานโครงสร้างอาคารและงานระบบ
  • มีประสบการณ์ด้านงานระบบอาคารสูง
  Thai Medical Group 88 Co., Ltd.'s logo
  คลองเตยTHB 30K - 69,999 /เดือน
  • มีประสบการณ์ด้านวิศวกรระบบประกอบอาคาร
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถคิดในเชิงระบบ
  • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
  Univentures Public Company Limited's banner
  Univentures Public Company Limited's logo
  ปทุมวัน
  • สามารถใช้ Auto Cad ได้
  • มีความรู้เกี่ยวกับ AI, IOT, Analytics, Infrastruct
  • สามารถใช้ MS Office ได้
  Premier Fission Capital Co., Ltd.'s banner
  Premier Fission Capital Co., Ltd.'s logo
  สวนหลวง
  • งานระบบอาคาร สำหนักงาน
  • งานระบบก่อสร้าง
  • บริหารงานความปลอดภัย
  BENCHIC CO., LTD.'s banner
  BENCHIC CO., LTD.'s logo
  จตุจักร
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการออกแบบวิศวกรรมระบบ
  • ท่องเที่ยวประจำปี / โบนัสตามผลประกอบการของบริษัท
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  Global Power Synergy Public Company Limited's banner
  Global Power Synergy Public Company Limited's logo
  ระยอง
  • Instrumentation and Control systems
  • TOEIC Score 550
  • 3 years experiences in engineering, maintenance