วิศวกรรมอัตโนมัติ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Khon Kaen Fishing Net Factory Co., Ltd.'s banner
  Khon Kaen Fishing Net Factory Co., Ltd.'s logo

  Electrical Engineer/วิศวกรไฟฟ้า

  Khon Kaen Fishing Net Factory Co., Ltd.
  ขอนแก่น
  • ป.ตรี ขึ้นไป สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอัตโนมัติ
  • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบระบบไฟฟ้า 2 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะในการใช้โปรแกรมออกแบบระบบไฟฟ้า