วิศวกรรมออกแบบ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-28 จาก 28 ตำแหน่งงาน
  GROUP ISLAND SPIRIT MANUFACTURING COMPANY LIMITED's banner
  GROUP ISLAND SPIRIT MANUFACTURING COMPANY LIMITED's logo
  ชลบุรีTHB 30K - 34,999 /เดือน
  • มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบเขียนแบบ อย่างน้อย 5 ปี
  • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD2D, 3D-SolidW, Rino, AutoC
  • การเข้ามาดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างเรือยอชท์
  Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited's banner
  Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited's logo
  ชุมพร
  • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงาน ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • วางแผนการทำงานและควบคุมโครงการขยายกำลังการผลิต
  • สามารถออกเขียนแบบและเขียนโครงการได้ดดี
  Betagro Public Company Limited's banner
  Betagro Public Company Limited's logo
  ลพบุรี
  • วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
  • บริหารโครงการก่อสร้าง
  • AutoCAD/GStarCAD, Sketch UP, MS Office, MS Project
  THE WISDOM PERSPECTIVE CO., LTD.'s banner
  THE WISDOM PERSPECTIVE CO., LTD.'s logo
  เชียงใหม่THB 55K - 69,999 /เดือน
  • สวัสดิการอาหารกลางวัน / ขนมและเครื่องดื่ม
  • เบิกค่าน้ำมันตามระยะทาง / ค่าล่วงเวลา
  • ประกันสังคม / วันหยุดประจำปี
  District Cooling System and Power Plant Co., Ltd.'s logo
  บางพลี
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ด้านวิศวกรรม มีทักษะในการวางแผน