วิศวกรรมการผลิต
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-9 จาก 9 ตำแหน่งงาน
  DDK (Thailand) Ltd.'s banner
  DDK (Thailand) Ltd.'s logo
  คลองหลวง
  • ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม
  • ผู้จัดการ
  • Management
  Royal Can Industries Co., Ltd.'s banner
  Royal Can Industries Co., Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • ผู้จัดการแผนก
  • ผลิต
  • กระป๋อง
  Chanwanich Group's banner
  Chanwanich Group's logo
  พระประแดงTHB 20K - 25K /เดือน
  • ป.ตรี วิศวกรรมอุตสาหการ หรือการผลิต
  • มีประสบการณ์ในสายงานผลิต 1+ ปี
  • ไม่เป็นตาบอดสี, ทำงานจ-ศ. และเดือนละ 2 เสาร์