วิศวกรยานยนต์
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-11 จาก 11 ตำแหน่งงาน
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  บางพลี
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจยานยนต์ 3-5 ปี
  • จบ I.E. หรือ วิศวกรรมด้านอื่นๆ
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  S.P.Automotive Products Co., Ltd.'s banner
  S.P.Automotive Products Co., Ltd.'s logo
  ชลบุรีTHB 20K - 34,999 /เดือน
  • ป.ตรี สาขาอุตสาหกรรม เชื่อม อื่นๆ
  • ประสบการณ์ 1-3 ปี ด้านวิศวกรรมการผลิต ขึ้นไป
  • สื่อสาร พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้