วิศวกรพลังงาน
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-16 จาก 16 ตำแหน่งงาน
  BST ENEOS Elastomer Co., Ltd.'s banner
  BST ENEOS Elastomer Co., Ltd.'s logo
  ระยอง
  • วิศวกรการผลิต Polymerization
  • Chemical, Petrochemical, Polymer Engineering
  • TOEIC score 550 is required
  Summit Electronic Components Co., Ltd.'s banner
  Summit Electronic Components Co., Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรปราการ
  • สาขา : อีเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น
  • รักในการพัฒนาตนเอง
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  NEXTER LIVING COMPANY LIMITED's logo
  หลักสี่THB 35K - 54,999 /เดือน
  • ปริญญาตรี ไฟฟ้ากำลัง หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์โรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ดูแลระบบไฟฟ้าในอาคาร