วิศวกรพลังงานไฟฟ้า
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  PEA ENCOM International Co., Ltd.'s banner
  PEA ENCOM International Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • สามารถปฏิบัติงานบนที่สูงได้
  • ใช้โปรแกรม AutoCAD, Sketchup, PVsyst
  • เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
  Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited's banner
  Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited's logo
  ระยอง
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องมือวัดและควบคุม
  • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • มีความรู้การจัดเตรียมและวางแผนงานสอบเทียบ
  GREENERGY (THAILAND) CO., LTD.'s logo

  Site Engineer/วิศกร

  GREENERGY (THAILAND) CO., LTD.
  จังหวัดอื่นๆTHB 20K - 34,999 /เดือน
  • จบการศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในแขนงไฟฟ้ากำลัง
  • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร
  • สามารถออกแบบ เขียนแบบทางวิศวกรรม ด้วย AutoCAD ได้