วิศวกรประมาณราคา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  THAI TAKASAGO CO., LTD.'s logo
  บางพลี
  • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องกลสาขาไฟฟ้า
  • ประสบการณ์การทำงานระบบแอร์ระบบปรับอากาศ
  • ประมาณราคางานระบบและบริหารทีมงาน