วิศวกรบัญชี
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Global Power Synergy Public Company Limited's banner
  Global Power Synergy Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • Treasury Management, foreign exchange market
  • F/X Management, F/X Management, F/X Derivative
  • ERP Treasury Management Module (is advantage)
  Maxion Wheels (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Maxion Wheels (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  สระบุรี
  • ประสานงานกับลูกค้าด้านคุณภาพ
  • มีความรู้ด้าน MSA , SPC , 8D analysis , FMEA
  • สื่อสารและเขียน ภาษาอังกฤษได้ / ทำงานเป็นทีม