วิศวกรบริการ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-17 จาก 17 ตำแหน่งงาน
  Triton Mechanic Co., Ltd.'s banner
  Triton Mechanic Co., Ltd.'s logo
  ชลบุรีTHB 35K - 44,999 /เดือน
  • วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล
  • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกร(กว)เครื่องกลระดับภาคี
  • ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่ มีรถยนต์ส่วนตัว(มีค่ารถ)
  Hisense International (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Hisense International (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ห้วยขวาง
  • การบริหารและพัฒนาหลังการขาย
  • บริการหลังการขาย
  • แก้ไขปัญหาและบริการนอกสถานที่เพื่อตรวจสอบปัญหา