วิศวกรบรรจุภัณฑ์
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  Green Spot Co., Ltd.'s banner
  Green Spot Co., Ltd.'s logo
  ธัญบุรี
  • การออกแบบและเลือกบรรจุภัณฑ์
  • ใช้ภาษาอังกฤษด้วยการพูดและเขียนได้ดี
  • วันทำงาน จันทร์-ศุกร์