วิศวกรซอฟต์แวร์
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 จาก 6 ตำแหน่งงาน
  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด's banner
  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด's logo

  Software Engineer (iOS)/วิศวกรซอฟต์แวร์ (iOS)

  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด
  ปากเกร็ด
  • iOS Application
  • Swift
  • Agile Workplace
  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด's banner
  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด's logo

  Software Engineer (Android)/วิศวกรซอฟต์แวร์ (แอนดรอยด์)

  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด
  ปากเกร็ด
  • Android Application
  • Degree in Computer Science, Information Technology
  • New Grads Are Welcome!
  Electronic Transactions Development Agency / ETDA's banner
  Electronic Transactions Development Agency / ETDA's logo

  Software Engineer Senior/วิศวกรซอฟต์แวร์

  Electronic Transactions Development Agency / ETDA
  กรุงเทพมหานคร
  • ออกแบบ พัฒนา ทดสอบซอฟท์แวร์
  • ศึกษาวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
  • ต่อยอดการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
  Ngernturbo Co., Ltd./ บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด's banner
  Ngernturbo Co., Ltd./ บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด's logo

  Software Quality Assurance (Junior / Senior)/วิศวกรตรวจสอบซอฟต์แวร์

  Ngernturbo Co., Ltd./ บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด
  ปากเกร็ด
  • Software QA
  • Agile Workplace
  • Software Tester
  PTG Energy Public Company Limited's banner
  PTG Energy Public Company Limited's logo
  ห้วยขวาง
  • ศึกษาและวิเคราะห์การออกแบบ และการพัฒนาระบบงาน
  • วางแผนการทำ Unit & SIT Test
  • ประสานงานกับผู้ใช้ระบบงานในการทดสอบระบบงาน UAT