วิศวกรคุณภาพ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-14 จาก 14 ตำแหน่งงาน
  Daramic (Thailand) Limited's banner
  Daramic (Thailand) Limited's logo
  ปราจีนบุรี
  • Five-day work week
  • Free housing, Shuttle bus
  • Flexible working hours
  Fine Metal Technologies Public Company Limited's banner
  Fine Metal Technologies Public Company Limited's logo

  Quality Engineer/วิศวกรแผนกคุณภาพ

  Fine Metal Technologies Public Company Limited
  สระบุรี
  • Knowledge in Quality System and Standards
  • Experience more than 2 Years
  • Good command of English both written and spoken
  Cal-Comp Electronics (Thailand) Public Company Limited's banner
  Cal-Comp Electronics (Thailand) Public Company Limited's logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาครTHB 20K - 29,999 /เดือน
  • Bachelor of Telecom,Electronic
  • Good Command in Microsoft office
  • Understand Data Analysis
  Sansiri Public Company Limited's banner
  Sansiri Public Company Limited's logo
  ลำลูกกา
  • ประสบการณ์ ISO9001,ISO14001
  • ประสบการณ์งานก่อสร้าง
  • ควบคุมเอกสารด้าน ISO
  Federal Electric Corp., Ltd.'s banner
  Federal Electric Corp., Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรปราการ
  • สามารถใช้เครื่องมือด้านประกันคุณภาพได้
  • สามารถสื่อสารและประสานงานได้ดี
  • มีภาวะความเป็นผู้นำ
  Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited's logo
  ธัญบุรี
  • Experience at least 2 years in Quality Engineer
  • Fluent in spoken and written English
  • Knowledge of QC 7 Tools,Why-Why Analysis is must
  Summit Electronic Components Co., Ltd.'s banner
  Summit Electronic Components Co., Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรปราการ
  • ปริญญาตรี สาขาอีเล็กทรอนิกส์
  • รักในการพัฒนาตนเอง
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  พระโขนง
  • มีประสบการณ์ด้านการผลิต
  • ปวส-ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งทอ
  • มีวุฒิภาวะ ภาวะผู้นำ คิดบวก มีทัศนคติที่ดี