วิศวกรคุณภาพ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-17 จาก 17 ตำแหน่งงาน
  Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (Chonburi)'s banner
  Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (Chonburi)'s logo
  ภาคตะวันออก
  • Quality,QA,QC,Production Engineer,Process Engineer
  • Toeic
  • Quality,Electrical,Electronics,Elec,Electronic
  Sansiri Public Company Limited's banner
  Sansiri Public Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • มีประสบการณ์ในงานควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และประสานงานเป็นอย่างดี
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆได้
  Avery Dennison (Thailand) Ltd.'s logo
  ภาคตะวันออก
  • Bachelor degree in engineering and chemical
  • 1-2 years experienced in QA field
  • Good communication skills in English
  NIDEC MOBILITY (THAILAND) CO., LTD.'s logo
  ภาคกลาง
  • Good command in English language
  • Working experience at least 1 years and knowledge
  • Age 23 - 30 years old

  วิศวกรประกันคุณภาพ (ประจำมีนบุรี)

  บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
  มีนบุรี
   Invacare Asia Pacific's banner
   Invacare Asia Pacific's logo
   คลองเตย
   • You run and manage the ISO QMS !!
   • Help us reach ISO:13485 accreditation
   • Global multinational US Corporation
   RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s banner
   RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s logo
   ภาคตะวันออก
   • Bachelor’s Degree
   • Have working experience at least 1 year
   • PPAP, FMEA, SPC, MSA
   Srithai Superware Public Company Limited's banner
   ราษฎร์บูรณะ
   • การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
   • ประสบการณ์งานด้านการประกันคุณภาพ อย่างน้อย 2-5 ปี
   • ทักษะการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ในระดับพอใช้-ดี
   RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s banner
   RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s logo
   ภาคตะวันออก
   • Bachelor's degree in Engineering field
   • Have working experience at least 3 years as QA
   • Advanced conversation low-middle level of English