วิศวกรขาย
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 158 ตำแหน่งงาน
  Pacific Pipe Public Company Limited's banner
  Pacific Pipe Public Company Limited's logo
  สาทร
  • วางแผนปฎิบัติการขายเพื่อให้บรรลุเป้าที่กำหนดไว้​​
  • นำเสนอผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า กลุ่ม Industrial
  • เข้าพบ และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
  TNP Engineering Service Co., Ltd.'s banner
  เมืองปทุมธานี
  • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุตสาหกรรมฯ
  • จบการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า เครื่องกล
  • มีใจรักงานขายและบริการ
  บริษัท ดีเฟนส์มี จำกัด's banner
  บริษัท ดีเฟนส์มี จำกัด's logo
  จตุจักรTHB 30K - 54,999 /เดือน
  • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 2 ปีขึ้นไปด้านการขาย
  • มีประสบการณ์ในด้าน Software solutions
  • ชอบความท้าทาย ใจรักบริการ ละเอียดรอบคอบ
  Future Technology Supply Co., Ltd.'s logo
  ระยองTHB 20K - 24,999 /เดือน
  • New Graduated are welcome
  • Bonus, Commission, Allowance, Group insurance
  • 5 Working days
  ถัด ไป