วิศวกรขายสินค้า
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-22 จาก 22 ตำแหน่งงาน
  SKF (THAILAND) LTD.'s banner
  SKF (THAILAND) LTD.'s logo
  ภาคใต้
  • มีประสบการณ์ขายสินค้าอุตสาหกรรม
  • มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการผลิต
  • ค่าตอบแทนที่น่าสนใจ
  SKF (THAILAND) LTD.'s banner
  SKF (THAILAND) LTD.'s logo
  ภาคเหนือ
  • มีประสบการณ์ขายสินค้าอุตสาหกรรม
  • มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการผลิต
  • ค่าตอบแทนที่น่าสนใจ
  TNP Engineering Service Co., Ltd.'s banner
  เมืองปทุมธานี
  • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุตสาหกรรมฯ
  • จบการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า เครื่องกล
  • มีใจรักงานขายและบริการ
  Inter Instruments Co., Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • ขายสินค้าแนะนำสินค้าและบริการประเภทเครื่องมือ
  • ปิดการขาย และสร้างยอด รับผิดชอบเป้าหมายการขาย
  • ดูแลประสานงานกับลูกค้าเก่า และใหม่
  Thermedez Co., Ltd.'s banner
  Thermedez Co., Ltd.'s logo
  ลาดกระบัง
  • มีประสบการณ์เครื่องทำความเย็น
  • มีประสบการณ์วิศวกรขายไม่ต่ำกว่า 3 ปี, มีรถรับ-ส่ง
  • เงินเดือน+โบนัส, ประกันสุขภาพ, ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์
  Water Field Asia Co., Ltd.'s banner
  Water Field Asia Co., Ltd.'s logo
  ประเวศ
  • รักษาฐานลูกค้าเดิม และความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
  • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรเครื่องกลหรือไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุตสาหกรรม