วิจัยการตลาด
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-15 จาก 15 ตำแหน่งงาน
  Betagro Public Company Limited's banner
  Betagro Public Company Limited's logo
  หลักสี่
  • การตลาด สถิติประยุกต์ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์
  • วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด
  • นำเสนอโอกาสธุรกิจ
  Custom Asia Co., Ltd.'s banner
  Custom Asia Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • 1-2 years of experience
  • Passionate about consumer behavior & brand
  • Attentive to detail
  S.Khonkaen Foods Public Company Limited's banner
  S.Khonkaen Foods Public Company Limited's logo
  บางนา
  • 3 years' experience in market research and analyze
  • Forecasting marketing and sales trends
  • Consumer preferences and Product preferences