วิจัยการตลาด
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-10 จาก 10 ตำแหน่งงาน
  Custom Asia Co., Ltd.'s banner
  Custom Asia Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานครTHB 16K - 24,999 /เดือน
  • Supervise market research data collection
  • Recruits subcontractors and respondents
  • Marketing Research Fieldwork/ Operation Supervisor
  Lalin Property Public Company Limited's banner
  Lalin Property Public Company Limited's logo
  บางกะปิ
  • วางแผนกลยุทธ์การตลาด
  • วิเคราะห์คู่แข่งขัน
  • เพิ่มช่องทางสื่อสารการตลาด
  บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด's banner
  บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด's logo

  Assistant Marketing Manager / รองผู้จัดการแผนกการตลาด

  บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
  ธัญบุรี
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ในด้านการตลาดหรือการวิจัยตลาด 3ปีขึ้นไป
  • มีภาวะผู้นำ อดทน และมีความรับผิดชอบ
  PaisanInterLeasing's banner
  PaisanInterLeasing's logo
  สระบุรี
  • Salary up to 70K
  • โบนัสรายปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันกลุ่ม
  • ทำงาน 5 วัน, เงินเดือนสามารถต่อรองได้
  CHIA TAI CO., LTD.'s banner
  CHIA TAI CO., LTD.'s logo
  พระโขนง
  • เปิดตัว NPD การส่งเสริมการขาย
  • จัดการผลิตภัณฑ์อารักขาพืช
  • มีส่วนร่วมในกลยุทธ์การสื่อสาร TVC, Radio, Print