วางแผน
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 1,007 ตำแหน่งงาน
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ปริญญาโท :บริหารธุรกิจ /พาณิชยศาสตร์ /เศรษฐศาสตร์
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ (วิภาวดี)
  Dusit Thani College's banner
  Dusit Thani College's logo
  ประเวศTHB 20K - 24,999 /เดือน
  • สามารถสื่อสารและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านการศึกษาอย่างน้อย 1 ปี
  • ทัศนคติดี, มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  Summit Auto Seats Industry Co., Ltd.'s banner
  Summit Auto Seats Industry Co., Ltd.'s logo
  บางพลี
  • ทำงานวันจันทร์ ถึง วันศุกร์
  • บริษัทชั้นนำของประเทศไทย
  • มีสาขาต่างประเทศ หลายประเทศ
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (Head Quarter)'s banner
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (Head Quarter)'s logo
  สาทรTHB 30K - 44,999 /เดือน
  • รับในตำแหน่งสูงสุดถึงผู้จัดการแผนก
  • โบนัสจ่ายเป็นไตรมาส 4 ครั้ง/ปี
  • มีึทักษะและความรู้ในด้านการทำระบบข้อมูล
  Ritta Co., Ltd.'s banner
  Ritta Co., Ltd.'s logo
  ลาดกระบัง
  • มีประสบการณ์งานบุคคลในสายก่อสร้าง
  • มีความรู้ด้านกฏหมายแรงงานเป็นอย่างดี
  • สื่อสาร พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
  Ronda (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Ronda (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  บางเสาธง
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฯ
  • มีความรู้ในงานด้านคลังสินค้าหรือการวางแผนการผลิต
  • ใช้ MS Excel ได้เป็นอย่างดี ,สื่อสารภาษาอังกฤษได้
  PTT Natural Gas Distribution Co., Ltd.'s banner
  PTT Natural Gas Distribution Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • ปริญญาตรี Computer Engineering หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ด้านการพัฒนา Web Application, Database
  • มีประสบการณ์ด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ปริญญาโท : วิทยาการข้อมูล /สถิติประยุกต์
  • ประสบการณ์ : ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 - 2 ปี
  • ประสบการณ์ด้าน Performance Analysis
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited's banner
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited's logo
  ดอนเมือง
  • ปริญญาตรี บริหาร, การจัดการการบิน การบริหารจัดการ
  • การบริหารจัดการข้อมูลการบิน ธุรกิจพลังงาน
  • บริหารจัดการสัดส่วนปริมาณน้ำมัน กับสายการบิน
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  พระโขนง
  • ปริญญาโท : บริหารธุรกิจ /เศรษฐศาสตร์
  • ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 2-3 ปี
  • จัดทำแผนธุรกิจ/แสวงหาพัฒนาโอกาสในธุรกิจใหม่
  ถัด ไป