วางแผน
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 993 ตำแหน่งงาน
  Siam Aisin Co., Ltd.'s logo
  ปราจีนบุรีTHB 55K - 89,999 /เดือน
  • Age at least 30 years old,
  • Bachelor’s Degree in Accounting or Engineering
  • 8-10 years of work experience.
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (Head Quarter)'s banner
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (Head Quarter)'s logo
  สาทร
  • รับในตำแหน่งสูงสุดถึงผู้จัดการแผนก
  • โบนัสจ่ายเป็นไตรมาส 4 ครั้ง/ปี
  • มีึทักษะและความรู้ในด้านการทำระบบข้อมูล
  Chef's Choice Foods Manufacturer Co., Ltd.'s banner
  Chef's Choice Foods Manufacturer Co., Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-นนทบุรี
  • บริหารงานบัญชี
  • บัญชีและภาษี
  • ซอฟท์แวร์บัญชี
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ปริญญาโท : การตลาด / บริหารธุรกิจ / เศรษฐศาสตร์
  • ประสบการณ์: ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 1- 2 ปี
  • มีปสก.งานด้านการตลาดที่เกี่ยวกับ การจัดทำโปรโมชั่น
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  อยุธยา
  • ปริญญาตรีขึ้นไป : โลจิสติกส์ /วิศวกรรมโลจิสติกส์
  • สามารถใช้โปรแกรม MS Excel ได้เป็นอย่างดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน:AICA อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo
  พระโขนง
  • ร่วมวางแผนภาษี สนับสนุนกลยุทธ์ทางภาษี
  • ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านภาษีแก่บุคลากรภายใน
  • กำกับดูแลนโยบายภาษีของกลุ่มบริษัท
  AFINALIN CONSULTANCY CO., LTD.'s banner
  AFINALIN CONSULTANCY CO., LTD.'s logo
  สาทร
  • การศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีความสนใจในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้าน การเงิน
  • โบนัส,ท่องเที่ยวต่างประเทศ,สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
  Lalin Property Public Company Limited's banner
  Lalin Property Public Company Limited's logo
  บางกะปิ
  • ปริญญาโท สาขา MBA,MM หรือ สายงานที่เกี่ยวข้อง
  • จัดทำแผนกลยุทธ์ องค์กร
  • ติดตามและวัดผลแผนกลยุทธ์
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ปริญญาโท : การค้าระหว่างประเทศ /โลจิสติกส์
  • ประสบการณ์ด้านการค้าระหว่างประเทศ
  • ประสบการณ์ด้านการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  อยุธยา
  • ปริญญาตรีขึ้นไป : วิศวกรรมโลจิสติกส์ /โลจิสติกส์
  • ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 - 2 ปี
  • ต้องมีประสบการณ์การใช้งานระบบการบริหารรถขนส่ง TMS
  Global-Thaixon Precision Industry Co., Ltd.'s banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo
  พระโขนง
  • จัดทำแผนการผลิต จัดหา จำหน่ายและสำรองผลิตภัณฑ์
  • วิเคราะห์ต้นทุน/ผลประโยชน์ จากทางเลือกในการจัดหา
  • ติดตามและวิเคราะห์ผลการปฏิบัติการผลิต จัดหา
  Greater Pharma Co., Ltd.'s banner
  Greater Pharma Co., Ltd.'s logo
  บางพลัด
  • จัดทำข้อมูล และวิเคราะห์เกี่ยวกับสินค้าคงคลัง
  • คุมการรับ การจัดเก็บ การจ่าย ตรวจนับสินค้าคงคลัง
  • ดูแล รักษา กฎระเบียบปฏิบัติของหน่วยงานให้เป็นไปตาม
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo
  พระโขนง
  • วางแผนการจัดส่งน้ำมันทางเรือ ท่อ รถ ระหว่างคลัง
  • บริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ (ท่าเรือ, ถังน้ำมัน)
  • เจรจาคู่ค้าเพื่อทำการนัดหมายซื้อ/ขายน้ำมัน
  GRAVITY GAME TECH CO., LTD.'s banner
  GRAVITY GAME TECH CO., LTD.'s logo
  วัฒนา
  • ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีความสนใจในเกม Ragnarok Online
  • มีความรู้เกี่ยวกับ MMORPG
  ถัด ไป