ล่ามภาษาจีน
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-14 จาก 14 ตำแหน่งงาน
  Prinx Chengshan Tire (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Prinx Chengshan Tire (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ชลบุรีTHB 25K - 34,999 /เดือน
  • ทำงานในองค์กรขนาดใหญ่
  • รายได้รวม 26000-35000+ บาท/เดือน
  • ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่
  Siam Hitachi Elevator Co., Ltd.'s logo
  ชลบุรี
  • Bachelor's Degree in Chinese or related fields
  • Have Chinese Language Proficiency Test at level 4
  • 3 years experience as Chinese Interpreter