ระบบรักษาความปลอดภัย
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-10 จาก 10 ตำแหน่งงาน
  NISSAN MOTOR (THAILAND) CO., LTD.'s banner
  NISSAN MOTOR (THAILAND) CO., LTD.'s logo
  บางเสาธง
  • ตรวจสอบและควบคุมดูแลงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
  • ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย
  • ตรวจสอบอุปกรณ์ทรัพย์สินประจำฝ่าย
  Thai Life Insurance Public Company Limited's banner
  Thai Life Insurance Public Company Limited's logo
  ดินแดง
  • ดูแล และจัดการระบบ Cloud (AWS, GCP, Azure)
  • ตรวจสอบ และจัดการประสิทธิภาพของระบบ Cloud
  • ใช้ทักษะการในการช่วยแก้ไขปัญหาของระบบ Cloud
  Digital Focus Co., Ltd.'s banner
  Digital Focus Co., Ltd.'s logo
  บางกะปิ
  • เงินเดือน 40,000-80,000 บาท
  • บริหารจัดการสินค้า/ดูแล กลุ่มสินค้า
  • มีความสามารถในการเจรจาต่อรองธุรกิจ
  ROYAL GATEWAY CO., LTD.'s banner
  ROYAL GATEWAY CO., LTD.'s logo
  วัฒนา
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์ทำงานด้าน Network Engineer
  • สามารถทำงาน Support นอกเวลางานได้
  Phiboonchai Maepranom Thai Chili Paste Co., Ltd.'s banner
  Phiboonchai Maepranom Thai Chili Paste Co., Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-นครปฐม
  • มีประสบการณ์งาน IT 6-8 ปี
  • มีประสบการณ์ด้าน ERP implementation หรือเกี่ยวข้อง
  • Computer Science Background