ระบบคุณภาพ
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  เรามี 52 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
  เรามี 52 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
  เลือกตำแหน่งงานเพื่อดูรายละเอียด
  1-30 จาก 52 ตำแหน่งงาน

  Senior QA Engineer

  John While Springs (Thailand) Co., Ltd./บริษัท จอห์น ไวล์ สปริงส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  ชลบุรีTHB 25K - 45K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • ปริญญาตรีวิศวกรรม สาขา เครื่องกล / อุตสาหการ
  • มีประสบการณ์ในงานด้านประกันคุณภาพ 5 ปีขึ้นไป
  • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
  VRP Food and Bakery Co., Ltd.'s โลโก้ของ
  กาญจนบุรีTHB 20K - 45K /เดือน
  • ชาย อายุ 35 ปี ขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขาการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
  • มีภาวะการเป็นผู้นำ
  Ampas Industries Co., Ltd.'s โลโก้ของ
  เมืองสมุทรปราการ
  • มีประสบการณ์ควบคุมการผลิต(Injection/Assembly)
  • มีประสบการณ์ในโรงงาน Auto Part
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  Berli Jucker Public Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Berli Jucker Public Co., Ltd.'s โลโก้ของ
  บางเสาธง
  • ประสบการณ์ 1-3 ปี ขึ้นไป ด้านงานประกันคุณภาพ,
  • ตรวจสอบคุณภาพ ในอุตสาหกรรมอาหาร
  • หรือสินค้าอุปโภคบริโภค
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s โลโก้ของ

  Assistant Manager / Manager - QMS

  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • จบปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ในการควบคุมเอกสารในระบบคุณภาพ
  • มีประสบการณ์ในโรงงานผลิตอาหาร จะพิจารณาเป็น
  Bangkok Produce Merchandising Public Company Limited's Bænnexr̒ k̄hxng
  Bangkok Produce Merchandising Public Company Limited's โลโก้ของ
  บางรัก
  • ปสก.ตรวจสอบโรงงาน จากสายธุรกิจอาหาร, Food science
  • มีความรู้เรื่อง GMP, HACCP, ISO 22000, FSSC 2200
  • สามารถเดินทางไปทำงาน ได้ทั้งในและต่างประเทศ
  Business Unit of Pinting & Packaging's Bænnexr̒ k̄hxng
  Business Unit of Pinting & Packaging's โลโก้ของ
  ปริมณฑล-สมุทรสาครTHB 25K - 35K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • วุฒิป.ตรี เทคโนโลยีการพิมพ์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ปสก.วางแผนและควบคุมการผลิตด้านงานพิมพ์ 3+ ปี
  • ประจำนิคมสินสาคร ทำงานจ-ศ. และเดือนละ 2 เสาร์
  ICHITAN GROUP PCL.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  ICHITAN GROUP PCL.'s โลโก้ของ
  อยุธยาTHB 25K - 35K /เดือน
  • ค่าครองชีพ 500 บาท/เดือน
  • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
  • ประกันกลุ่ม
  PTT Public Company Limited's Bænnexr̒ k̄hxng
  PTT Public Company Limited's โลโก้ของ
  ระยอง
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
  • งานกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน
  • สถานที่ปฏิบัติงาน โรงแยกก๊าซธรรมชาติ จ.ระยอง
  Business Unit of Pinting & Packaging's Bænnexr̒ k̄hxng
  Business Unit of Pinting & Packaging's โลโก้ของ
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • GMP, HACCP, ISO9000, ISO14001, FSC, PEFC, BRC
  • มีปสก.ในธุรกิจอาหาร การพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน
  • ปฏิบัติงานที่นิคมสินสาคร (จังหวัดสมุทรสาคร)
  Chef's Choice Foods Manufacturer Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Chef's Choice Foods Manufacturer Co., Ltd.'s โลโก้ของ
  บางกรวย
  • โบนัสปีละ 2 ครั้ง
  • Overseas purchasing and import
  • Have knowledge of ISO 9001, GMP, HACCP, BRC
  ICHITAN GROUP PCL.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  ICHITAN GROUP PCL.'s โลโก้ของ
  อยุธยา
  • มีประสบการด้านประกันคุณภาพ ในโรงงานอาหารเท่านั้น
  • มีประสบการณ์ในระดับบริหารไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ GMP,HACCP,ISO9001 ISO17025
  Berlin Pharmaceutical Industry Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Berlin Pharmaceutical Industry Co., Ltd.'s โลโก้ของ

  Pharmacist (QC, R&D, PD)/เภสัชกร

  Berlin Pharmaceutical Industry Co., Ltd.
  ลาดกระบัง
  • คุณสมบัติตามรายละเอียดแต่ละตำแหน่งงาน
  • วางแผนงานการคุมควบคุณภาพของกระบวนการผลิต
  • วิเคราะห์ พัฒนาสูตรใหม่ๆ และมีทักษะในการแก้ปัญหา
  ICHITAN GROUP PCL.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  ICHITAN GROUP PCL.'s โลโก้ของ
  อยุธยา
  • โบนัส(ตามผลประกอบการ)
  • ค่าครองชีพ 500 บาทต่อเดือน
  • ประกันกลุ่ม
  อยุธยา
  • บริหารอัตรากำลังคนให้เหมาะสม
  • พัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
  • บริหารจัดการการใช้อุปกรณ์การผลิต/เครื่องจักรต่างๆ
  ห้วยขวางTHB 20K - 25K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • หัวหน้างานฝ่ายผลิตอาหารและเครื่องดิ่ม
  • อายุ 27 - 35 ปี
  • เพศหญิง
  Smooth E Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Smooth E Co., Ltd.'s โลโก้ของ

  Accounting Manager

  Smooth E Co., Ltd.
  สาทร
  • ปริญญาโท MBA Major Account and or Finance
  • วางแผน ควบคุมและตรวจสอบ การจัดทำบัญชี
  • วางแผนภาษี
  ชลบุรี
  • เพศ ชาย - หญิง อายุ 25 – 38 ปี
  • 2ปีขึ้นไปด้านการฝึกอบรม
  • มีประสบการณ์ ในการจัดทำเอกสารระบบ ISO
  จตุจักรTHB 35K - 55K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • จบปริญญาโทสาขาเทคนิคการแพทย์ /วิทยาศาสตร์การแพทย์
  • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 7 ปี และคุมคนได้
  • มีความรู้ความเข้าใจในงาน Molecular genetics
  บางพลี
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล
  • มีความรู้ระบบคุณภาพ ISO 9001,14000,45001,BRC
  • บริหารควบคุมการทำงานของฝ่ายวิศวกรรม-เครื่องกล
  INTEQC GROUP (INTEQC Foods Co.,Ltd.)'s Bænnexr̒ k̄hxng
  INTEQC GROUP (INTEQC Foods Co.,Ltd.)'s โลโก้ของ
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • ผู้จัดการแผนก/ฝ่าย ควบคุมคุณภาพ
  • ควบคุมคุณภาพ
  • ประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 10 ปี
  Manee Mongkol Import-Export Co., Ltd.'s โลโก้ของ

  Research and Development Manager

  Manee Mongkol Import-Export Co., Ltd.
  ฉะเชิงเทรา
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิทยาศาสตร์
  • ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • ประสบการณ์ด้านบริหารการออกแบบ 2 ปี
  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)'s Bænnexr̒ k̄hxng
  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)'s โลโก้ของ
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • ร่วมจัดทำกิจกรรมการวางแผนงานและแผนงบประมาณในฝ่าย
  • จัดทำแผนผังองค์กรแผนอัตรากำลังคนและแผนพัฒนาบุคลากร
  • (Monthly,Quarterly,Yearly) (Template&Matrix,KPI)
  ถัด ไป
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)