Secretary of Managing Director

ManpowerGroup Thailand

ปริมณฑล-นครปฐม

 • secretary
 • Know rules of SET
 • Ability to contact company's secretary

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ขนส่ง
 • สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาไว้

21-Sep-18

 

Applied
 • Master Degree or Ph.D.in Hospitality and Tourism
 • Native Speaker in English or Thai nationality
 • Teaching experience at least 2 years

21-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master Degree or Ph.D. in Airline Management
 • Native Speaker in English or Thai nationality
 • Teaching experience at least 2 years

21-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บันทึกประวัติพนักงานใหม่ในระบบ HRMS
 • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน

21-Sep-18

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

21-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา ก่อสร้าง,โยธา
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

21-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีทักษะหัวหน้างาน / ภาวะผู้นำ
 • มีความละเอียดรอบคอบ

21-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

21-Sep-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • รักบริการ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3

21-Sep-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี

21-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบครอบในการทำงาน

21-Sep-18

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

21-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

21-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ผ่านการฝึกอบรมการดับเพลิง

21-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

21-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • สั่งซื้อสินค้าด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

21-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

21-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช.ขึ้นไป
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

21-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

21-Sep-18

 

Applied
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตกแต่งภายในเพื่อให้ลูกค้า
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาออกแบบภายใน
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

21-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีใจรักงานบริการ

21-Sep-18

 

Applied
 • ออกแบบห้องน้ำ ห้องครัว รวมทั้งงานตกแต่งภายใน
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา ออกแบบภายใน
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

21-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบครอบในการทำงาน

21-Sep-18

 

Applied
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

21-Sep-18

 

Applied
 • สุ่มตรวจสอบจากการ Test Scan สินค้าของพนักงาน
 • ตรวจสอบการโอน / รับโอนสินค้า ทั้งจาก DC
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

21-Sep-18

 

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

21-Sep-18

 

Applied
 • มีความละเอียดรอบครอบในการทำงาน
 • ประสานงานการรับวางบิล,ทำบันทึกรับกรณีขายสินค้า
 • คัดแยกสินค้าลูกค้าและนำส่งให้แผนกจัดส่งสินค้า

21-Sep-18

 

Applied
 • จบการศึกษา ระดับ ปวช.ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

21-Sep-18

 

Applied
 • ขายสินค้า ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ
 • ปฏิบัติการขายเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนก
 • จัดเรียงสินค้าในพื้นที่ขายและพื้นที่ Promotion

21-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • รับมอบหมายเป้าหมายยอดขายในแต่ละเดือน
 • กิจกรรมส่งเสริมการขาย

21-Sep-18

 

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • วุฒิการศึกาษาปวช.-ปรีญญาตรี สาขาบัญชี
 • สรุปยอดขายประจำวัน

21-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • ชอบงานบริการ
 • มีความอดทนสูง

20-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Digital Marketing Specialist

Vcanbuy

ปริมณฑล-นครปฐม

 • มีความรู้ Facebook Ads เป็นอย่างดี เข้าใจการทำ Rem
 • สามารถจัดทำ SEO (ทำเว็บไซต์ติดหน้าแรก Google)
 • จัดทำ SEO และรักษาอันดับให้ Keywords ของบริษัทติด

19-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวส.ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์งานด้านเอกสาร อย่างน้อย 1 ปี
 • มีวุฒิภาวะในการทำงาน มีความรับผิดชอบ

19-Sep-18

 

Applied
 • ควบคุมการจัดทำบัญชีและตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัท
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารบัญชี
 • สามารถวางแผนงาน วิเคราะห์ข้อมูลได้

19-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • มีประสบการณ์ระดับหัวหน้างาน อย่างน้อย 3 ปี

19-Sep-18

 

Applied
 • ติดฟิล์มรถยนต์ , ล้าง-ขัดเคลือบสีรถยนต์
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

19-Sep-18

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบ ทำความสะอาด / ทำบริการรถลูกค้า
 • สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้
 • มีความละเอียดรอบคอบ และรับผิดชอบต่องาน

19-Sep-18

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบ ทำความสะอาด / ทำบริการรถลูกค้า
 • มีความละเอียดรอบคอบ และรับผิดชอบต่องาน
 • ไม่ต้องมีประสบการณ์ หากมีจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Sep-18

 

Applied
 • ติดฟิล์มรถยนต์ , ล้าง-ขัดเคลือบสีรถยนต์
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

19-Sep-18

 

Applied
 • ล้าง-ขัดเคลือบสีรถยนต์ ขัดลบรอย เคลือบแก้ว
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีใจรักงานบริการ

19-Sep-18

 

Applied
 • มีความรู้ด้าน Digital Marketing และ Social Media
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Web Content
 • การศึกษา ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

19-Sep-18

 

Applied
 • ติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์
 • มีใจรักงานบริการ
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

19-Sep-18

 

Applied
 • ทำหน้าที่ติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์และอาคาร
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • หากมีประสบการณ์ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Sep-18

 

Applied
 • ติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์
 • มีใจรักงานบริการ
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

19-Sep-18

 

Applied
 • ทำหน้าที่ติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์และอาคาร
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • หากมีประสบการณ์ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Sep-18

 

Applied
 • ติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์
 • มีใจรักงานบริการ
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

19-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวส.ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์งานด้านเอกสาร อย่างน้อย 1 ปี
 • ถ้ามีประสบการณ์งานด้านการประสานงานขาย

19-Sep-18

 

Applied