พัฒนาทรัพยากรบุคคล
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-27 จาก 27 ตำแหน่งงาน
  The Office of The Securities and Exchange Commission, Thailand's banner
  The Office of The Securities and Exchange Commission, Thailand's logo
  จตุจักร
  • เข้าใจหลักการด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล/Power BI/Excel
  • มีความสนใจในตลาดทุนกับการลงทุน
  Modernform Group Public Company Limited's banner
  Modernform Group Public Company Limited's logo
  สวนหลวง
  • บริหารทรัพยากรบุคคล , กลยุทธ์ด้าน HR ,
  • Human resource , จัดการทรัพยากรมนุษย์ ,
  • ผู้บริหารเพื่อวางแผน
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ปริญญาตรี/โท สาขาบริหารทรัพยากรบุคคลsหรือสาขาอื่นๆ
  • มีประสบการณ์ด้านทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 5 ปี
  • มีความรู้ความเข้าใจในงาน HRM/HRD ทั้งกระบวนการ
  WINNERGY MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  WINNERGY MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  วังทองหลาง
  • ศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ทางการแพทย์
  • ออกสำรวจตลาดในอุตสาหกรรมทางการแพทย์ เช่น โรงพยาบาล
  • ประสานงานกับต่างประเทศ