พัฒนาซอฟต์แวร์
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-26 จาก 26 ตำแหน่งงาน
  Gng Link Co., Ltd.'s banner
  Gng Link Co., Ltd.'s logo
  เชียงใหม่THB 30K - 45K /เดือน
  • รายได้ 40,000 + , ประสบการณ์ 2-5 ปี
  • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์,วันหยุดประจำปี,นักขัตฤกษ์
  • สามารถทำการทดสอบ (Testing)และ ทำ QA ได้เป็นอย่างดี
  Equitable Education Fund (EEF)'s banner
  Equitable Education Fund (EEF)'s logo
  พญาไท
  • Software Development Manager
  • ์Network, Hardware, Software
  • พัฒนาซอฟต์แวร์
  Equitable Education Fund (EEF)'s banner
  Equitable Education Fund (EEF)'s logo
  พญาไท
  • Software Developer
  • พัฒนาโปรแกรม
  • พัฒนาซอฟต์แวร์
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ระยอง
  • Degree or higher in computer engineering
  • 3 - 4 years experience as IT developer
  • Strong programming language skill of PHP,VB,C#
  Infinity IT Success Ltd's banner
  Infinity IT Success Ltd's logo
  วัฒนาTHB 35K - 55K /เดือน
  • Software development skills - PHP, .NET, C#, SQL
  • Identify most suitable technology solutions
  • Communicate with Thai customers
  BBTV New Media Co., Ltd.'s banner
  BBTV New Media Co., Ltd.'s logo

  IT Project Manager - 1 Year Contract

  BBTV New Media Co., Ltd.
  จตุจักร
  • ปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขา Computer Science
  • มีประสบการณ์ในการบริหารงานโครงการอย่างน้อย 5 ปี
  • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
  HUMANICA Public Company Limited's banner
  HUMANICA Public Company Limited's logo
  ปทุมวัน
  • Develop and coding new software programs
  • experience in C#.Net,HTML, JavaScript
  • Bachelor’s degree in IT field
  Thai Edible Oil Co., Ltd.'s banner
  Thai Edible Oil Co., Ltd.'s logo
  คลองเตย
  • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี/โท บริหารธุรกิจสาขาการตลาด
  • พศ ชาย/หญิง อายุ 27-35 ปี
  • สามารถใช้ Excel , PowerPoint,ฟังก์ชั่นซอฟแวร์ได้ดี
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo

  Senior Web Developer

  Thai Beverages Public Company Limited
  จตุจักร
  • ป.ตรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • มี ปสก.พัฒนา Web Application อย่างน้อย 3-4 ปี
  • มีความเข้าใจด้าน Web Application เป็นอย่างดี
  SRISAWAD POWER 2014 CO., LTD.'s banner
  SRISAWAD POWER 2014 CO., LTD.'s logo

  Business Intelligence (BI) Developer

  SRISAWAD POWER 2014 CO., LTD.
  หลักสี่
  • ปริญญาตรี/โท สาขาคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • Report : / SSRS / Tableau / QlikView
  • ใช้ภาษา SQL, Pivot Table, SSIS ได้
  Equitable Education Fund (EEF)'s banner
  Equitable Education Fund (EEF)'s logo
  พญาไท
  • Senior Business Analyst
  • ระบบสารสนเทศ
  • แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรและแผนแม่บท
  Miwcom Co., Ltd.'s banner
  Miwcom Co., Ltd.'s logo
  วัฒนาTHB 25K - 35K /เดือน
  • Deploy and maintain SES with professional ways
  • Ensure SES run with the best performance
  • Have passions for IT security