พัฒนาการขาย
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 จาก 6 ตำแหน่งงาน
  CHAROEN POKPHAND PRODUCE CO., LTD.'s banner
  CHAROEN POKPHAND PRODUCE CO., LTD.'s logo
  ห้วยขวาง
  • สร้างยอดขาย พัฒนาความสัมพันธ์ ฐานลูกค้า คู่ค้า
  • วิเคราะห์ trend ตลาด กำหนดโปรโมชั่น
  • อัพเดทแผนงานขายให้ทีมบริหาร
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  คลองเตย
  • ปริญญาตรี/โท ด้านการตลาด บริหารธุรกิจ
  • เข้าใจกระบวนการจัดจำหน่ายในช่องทางเอเย่นต์
  • ภาษาอังกฤษในระดับดี