พระสมุทรเจดีย์
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 จาก 6 ตำแหน่งงาน
  Beger Co., Ltd.'s banner
  Beger Co., Ltd.'s logo
  ราชเทวี
  • Digital Marketing, Content Marketing
  • ประจำกรุงเทพ 1 ตำแหน่ง และสมุทรปราการ 1 ตำแหน่ง
  • มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันกลุ่ม โบนัส
  Beger Co., Ltd.'s banner
  Beger Co., Ltd.'s logo
  ราชเทวี
  • Content Creator, SEO
  • ประจำกรุงเทพ 1 ตำแหน่ง และสมุทรปราการ 1 ตำแหน่ง
  • มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันกลุ่ม โบนัส
  The Siam Fine Chemicals Co., Ltd.'s logo
  พระประแดง
  • ปริญญาตรี สาขาสถิติ เศรษฐศาตร์ คณิตศาสตร์
  • ประสบการณ์ด้านวิเคราะห์ข้อมูล 2-5 ปี
  • ยินดีรับบุคคลทุพพลภาพ (ต้องมีหนังสือรับรอง)
  Chanwanich Group's logo
  พระประแดง
  • มีปสก.ควบคุมการผลิตในสายงานพิมพ์อย่างน้อย 2 ปี
  • ประจำโรงงานพระประแดง ซ.สุขสวัสดิ์55 จ.สมุทรปราการ
  • ทำงานวันจ-ศ. และวันเสาร์เว้นเสาร์
  Dplus Intertrade Company Limited's banner
  Dplus Intertrade Company Limited's logo
  พระประแดง
  • ต้องการเติบโตในสาย Factory คู่กับการเรียนรู้ธุรกิจ
  • ทำงานโรงงานไม่ไกลกรุงเทพฯ พาสู่มาตรฐานสากล
  • องค์กรคนรุ่นใหม่ Gen-Y เต็มไปด้วยการเรียนรู้