พระนครศรีอยุธยา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-27 จาก 27 ตำแหน่งงาน
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น
   PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
   PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
   อยุธยา
   • ปริญญาโท : ศึกษาศาสตร์/จิตวิทยา /บริหารธุรกิจ
   • มีประสบการณ์ด้านการจัดอบรม
   • สถานที่ปฏิบัติงาน:AICA อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
   Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
   Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
   กรุงเทพมหานคร
   • ที่ปรึกษาการลงทุนแนะนำด้านการขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร
   • แนะนำและหาลูกค้าผลิตภัณฑ์เงินฝาก กองทุน และประกัน
   • จัดทำแผนการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับ