พยาบาล
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 จาก 6 ตำแหน่งงาน
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  พิษณุโลก
  • พยาบาล OPD, IPD, โรงพยาบาล
  • แผนกพยาบาลผู้ป่วยนอก,ผู้ป่วยใน
  • พยาบาลศาสตร์
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  พิษณุโลก
  • Director of Hospital
  • hospital management
  • ใบปริญญาบัตรวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาบริหารงานโรงพยา
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ลำพูน
  • รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล, hospital
  • Nursing Management
  • Senior Nurse
  LEO Pharma Distributor in Thailand/DKSH (Thailand) Limited's logo
  พระโขนง
  • Bachelor's degree in Pharmaceutical
  • Ability to work in Bangkok or Up-Country area
  • Experience in Dermatology/Pediatric/Nephro/Ortho
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)