พนักงานอาวุโส
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 141 ตำแหน่งงาน
  K.V.N. Import Export (1991) Co., Ltd.'s banner
  K.V.N. Import Export (1991) Co., Ltd.'s logo
  ลาดพร้าว
  • สำรวจและวิเคราะห์ คู่แข่งทางการตลาด
  • วิเคราะห์ นำเสนอสินค้าใหม่ที่เหมาะสมกับช่องทางการข
  • บริหารจัดการการขายสินค้าช่องทางต่างๆ
  Summit Capital Leasing Co., Ltd.'s banner
  Summit Capital Leasing Co., Ltd.'s logo
  บางรักTHB 30K - 34,999 /เดือน
  • 3-5 years of exp. in General Administration
  • Facilities Management
  • Manage administration tasks
  adidas (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  adidas (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • มีประสบการณ์การขาย
  • มีทักษะในการสื่อสาร และใจรักในงานบริการ
  • ค่าคอมมิชชั่น, ค่าล่วงเวลา
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  บางรัก
  • ปริญญาตรี ขึ้นไปด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี
  • มีพื้นฐานความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่าง
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  Reignwood Holding Co., Ltd.'s banner
  Reignwood Holding Co., Ltd.'s logo
  คลองเตย
  • Experienced in SAP is preferred.
  • Ability to communicate with internal and external
  • Team-oriented style with a strong customer service
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  ห้วยขวาง
  • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภค 1 ปี
  • มีทักษะการขาย การเจรจาต่อรอง การวางแผนการขาย
  • มีความชำนาญและรู้จักเส้นทางในพื้นที่รับผิดชอบ
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s banner
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s logo
  จตุจักร
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านด้านบัญชี และ CPA
  • มีความรู้เรื่องมาตรฐานบัญชีและการสอบบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านสอบบัญชี ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  The Office of The Securities and Exchange Commission, Thailand's banner
  The Office of The Securities and Exchange Commission, Thailand's logo
  จตุจักร
  • มีประสบการณ์ในการประเมิน/ตรวจสอบ ระบบ IT
  • ชอบศึกษาเรียนรู้ติดตามข่าวสารพัฒนาการด้านเทคโนโลยี
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูด อ่าน และเขียน ได้ดี
  ถัด ไป