พนักงานอาวุโส
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 142 ตำแหน่งงาน
  Reignwood Holding Co., Ltd.'s banner
  Reignwood Holding Co., Ltd.'s logo
  คลองเตย
  • Experienced in SAP is preferred.
  • Ability to communicate with internal and external
  • Team-oriented style with a strong customer service
  Summit Chugoku Seira Co., Ltd.'s banner
  Boutique Corporation Public Company Limited's banner
  Boutique Corporation Public Company Limited's logo
  คลองเตย
  • 3 years experience in Accounting or Finance
  • Knowledge in IFRS, TFRS and tax laws
  • Closing of accounts on monthly & tax calculation
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ปริญญาตรี / โท ด้านอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์
  • สนับสนุนการจัดการของเสียและกากอุตสาหกรรม
  • เพิ่มมูลค่าของเสียให้สามารถเป็นธุรกิจได้
  Siam Chaophraya Holdings Company Limited's logo
  คลองสานTHB 55K - 69,999 /เดือน
  • Bachelor degree in Accounting
  • Excellent of English and Computer literate
  • 1-2 years experience in auditing would be advant
  Lalin Property Public Company Limited's banner
  Lalin Property Public Company Limited's logo
  บางกะปิ
  • สัมภาษณ์เสร็จทราบผลทันที
  • เริ่มงานได้ทันที่พิจารณาเป็นพิเศษ
  • ปฏิบัติงานที่ สนญ.บางกะปิ
  Betagro Public Company Limited's banner
  Betagro Public Company Limited's logo
  หลักสี่
  • วิศวกรรมศาสตร์ Engineering
  • Energy Management
  • วิศวพลังงาน การจัดการพลังงาน
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • เซลล์วัสดุก่อสร้าง, อาหารสัตว์
  • มีประสบการณ์ในงานด้านการขายอย่างน้อย 3 ปี
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
  ถัด ไป