พนักงานอาวุโส
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 144 ตำแหน่งงาน
  Boutique Corporation Public Company Limited's banner
  Boutique Corporation Public Company Limited's logo
  คลองเตย
  • 3 years experience in Accounting or Finance
  • Knowledge in IFRS, TFRS and tax laws
  • Closing of accounts on monthly & tax calculation
  Betagro Public Company Limited's banner
  Betagro Public Company Limited's logo
  หลักสี่
  • วิศวกรรมศาสตร์ Engineering
  • Energy Management
  • วิศวพลังงาน การจัดการพลังงาน
  Kerry Siam Seaport Limited's banner
  Kerry Siam Seaport Limited's logo
  ชลบุรี
  • Minimum 3 years’ experience in Account receivable
  • A good team player, with customer-service mindset
  • Excellent in Calulation and Documentation
  MBK Public Company Limited's banner
  MBK Public Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจสาขา การตลาด หรือสาขาอื่น ๆ
  • leasing
  • ทักษะในงาน : มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
  ถัด ไป