พนักงานวิศวกร
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 75 ตำแหน่งงาน
  Thai Taiyo Co., Ltd.'s logo
  คลองหลวง
  • 20-35 ปี ประสบการณ์ 0-3 ปี
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้
  • มีความมุ่งมั่น ขยัน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s banner
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s logo
  ระยอง
  • จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
  • เป็นเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมประจำโครงการ
  • สามารถทำงานประจำจังหวัดระยองได้
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's banner
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's logo
  ปริมณฑล-สมุทรปราการ
  • กำกับ ตรวจสอบดูแลวิธีการผลิต
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมีหรืออื่นๆ
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  ProMinent Fluid Controls (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  ProMinent Fluid Controls (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  สายไหม
  • วิศวกรรมศาสตร์ เคมี สิ่งแวดล้อมหรือไฟฟ้าหรืออื่นๆ
  • ขับรถได้ มีใบขับขี่และรถยนต์เป็นของตนเอง
  • คอมมิชชั่น เงินโบนัส ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและอื่นๆ
  Triton Mechanic Co., Ltd.'s banner
  Triton Mechanic Co., Ltd.'s logo
  ชลบุรีTHB 25K - 29,999 /เดือน
  • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานขาย/การบริการลูกค้า 1 ปี+
  • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ มีรถยนต์ส่วนตัว (มีค่ารถ)
  Total Mechanic Company Limited's banner
  Total Mechanic Company Limited's logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • บุคลิกดี วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานขาย/การบริการลูกค้า 1 ปี+
  • ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่ มีรถยนต์ส่วนตัว(มีค่ารถ)
  Atlanta Medicare Co., Ltd.'s banner
  Atlanta Medicare Co., Ltd.'s logo
  เชียงใหม่
  • โรงงานปลูกและสกัดกัญชาในทางการแพทย์
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ประกันอุบัติเหตุ,โบนัส
  • ปฏิบัติงานที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
  T.S.B. Steel Co., Ltd.'s banner
  T.S.B. Steel Co., Ltd.'s logo
  ปราจีนบุรี
  • มีความรู้ระบบ ISO 9001:2015
  • มีภาวะความเป็นผู้นำ, มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถทำงานเข้ากะได้, สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
  Atlanta Medicare Co., Ltd.'s banner
  Atlanta Medicare Co., Ltd.'s logo
  เชียงใหม่
  • โรงงานปลูกและสกัดกัญชาในทางการแพทย์
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ประกันอุบัติเหตุ,โบนัส
  • ปฏิบัติงานที่เชียงใหม่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
  Universal Utilities Public Company Limited's banner
  Universal Utilities Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ปริญญาตรีวิศวกรรมสาขาไฟฟ้า เครื่องมือวัด
  • มีประาบการณ์ในการทำงาน 3 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้การจัดทำแผนซ่อมบำรุงและบำรุงรักษา
  ถัด ไป