พนักงานวางแผน
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 437 ตำแหน่งงาน
  Krungthai Card Public Company Limited's banner
  Krungthai Card Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • บริหารทีมงานของฝ่ายสรรหาและบริหารร้านค้าสมาชิก
  • รับผิดชอบเป้ายอดรับบัตรของทีม และผลกำไร
  • ร่วมวางแผนและกำหนดกลยุทธ์
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (Head Quarter)'s banner
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (Head Quarter)'s logo
  สาทรTHB 30K - 44,999 /เดือน
  • รับในตำแหน่งสูงสุดถึงผู้จัดการแผนก
  • โบนัสจ่ายเป็นไตรมาส 4 ครั้ง/ปี
  • มีึทักษะและความรู้ในด้านการทำระบบข้อมูล
  D.T.C. Enterprise Public Company Limited's banner
  D.T.C. Enterprise Public Company Limited's logo
  บางนา
  • งานบริหารบุคคลทั้งระบบ
  • วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปีของฝ่าย
  • ควบคุมดูแลสถานที่และกิจกรรมพนักงาน
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ปริญญาโท :บริหารธุรกิจ /พาณิชยศาสตร์ /เศรษฐศาสตร์
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ (วิภาวดี)
  D.T.C. Enterprise Public Company Limited's banner
  D.T.C. Enterprise Public Company Limited's logo
  บางนา
  • สรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่ง
  • รับผิดชอบการติดต่อโฆษณา รวบรวมและคัดเลือกใบสมัคร
  • วางแผนและจัดทำอัตรากำลังพลประจำปี
  BUTTERFLY CORPORATION CO., LTD.'s banner
  BUTTERFLY CORPORATION CO., LTD.'s logo
  ราษฎร์บูรณะ
  • Retail / Luxury Brand (Fragrance,Beauty,Fashion)
  • มีประสบการณ์บริหารทีมการตลาดอย่างน้อย 5 ปี
  • วางแผนและกำหนดกลยุทธ์การตลาดองค์กร
  Atlanta Medicare Co., Ltd.'s banner
  Atlanta Medicare Co., Ltd.'s logo
  เชียงใหม่
  • โรงงานปลูกและสกัดกัญชาในทางการแพทย์
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ประกันอุบัติเหตุ,โบนัส
  • ปฏิบัติงานที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • ดำเนินการขายทรัพย์สินทรัพย์รอขายของธนาคาร (NPA)
  • จัดหาช่องทางการจำหน่ายทรัพย์สิน (NPA)
  • วางแผนงานขายร่วมกับการตลาดและจัดทำโปรโมชั่นต่าง ๆ
  Universal Utilities Public Company Limited's banner
  Universal Utilities Public Company Limited's logo
  ชลบุรี
  • วิศวกรรม สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า สิ่งแวดล้อม เคมี คอมฯ
  • มีความรู้เกี่ยวกับระบบผลิตน้ำประปา
  • มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
  Bertram (1958) Co., Ltd.'s banner
  Bertram (1958) Co., Ltd.'s logo
  วังทองหลาง
  • IT Support
  • ประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป
  • ทำงานนอกสถานที่และต่างจังหวัดได้
  District Cooling System and Power Plant Co., Ltd.'s logo
  บางพลี
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ด้านวิศวกรรม มีทักษะในการวางแผน
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  บางรัก
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี /การเงิน /IT /ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบ งานตรวจสอบด้าน IT
  • มีประสบการณ์ในระดับการบริหารหรือจัดการ
  THAI SECOM SECURITY CO., LTD.'s banner
  THAI SECOM SECURITY CO., LTD.'s logo
  ปทุมวัน
  • ป.ตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง / Bachelor in related field
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี / At least 3 years exp.
  • ดำเนินกิจกรรมการขาย / Conduct sales activity
  Universal Utilities Public Company Limited's banner
  Universal Utilities Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ปริญญาตรี/โท สาขารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์
  • วางแผนงานทรัพยากรบุคคล อัตรากำลัง สรรหาคัดเลือก
  • การพัฒนาบุคลากร บริหารค่าจ้าง งานพนักงานสัมพันธ์
  ถัด ไป