พนักงานฝ่ายผลิต
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-10 จาก 10 ตำแหน่งงาน
  Kim Pai Ltd., Part.'s banner
  Kim Pai Ltd., Part.'s logo
  บางคอแหลม
  • วุฒิ ปวช.และปวส.
  • วันจันทร์-เสาร์ (เข้ากะ)
  • ตรวจสอบใบสั่งผลิต
  SGF (THAILAND) CO., LTD.'s logo
  ภาคตะวันออก
  • การศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
  • ประสบการณ์ในสายการผลิต 5 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
  SAND-M INTERNATIONAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M INTERNATIONAL CO., LTD.'s logo
  บางใหญ่
  • ชาย/หญิง อายุ 25 - 32 ปี
  • รักในงานด้านบรรจุภัณฑ์ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • มีความสามารถในการหา และวิเคราะห์ข้อมูล