พนักงานฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  Betagro Public Company Limited's banner
  Betagro Public Company Limited's logo
  Overseas
  • การจัดการทรัพยกรมนุษย์
  • งานสรรหาและว่าจ้าง งานฝึกอบรมและพัฒนา
  • งานบริหารค่าจ้างเงินเดือน งานสวัสดิการและผลตอบแทน
  Standard Chartered Bank (Thai) PCL.'s logo
  Sathorn
  • มีประสบการณ์ในการคำณวน Net Asset Value (NAV)
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2-3 ปี ทางด้านบัญชีกองทุน
  • สามารถทำงานได้หลากหลายและในเวลาที่จำกัด