พนักงานฝ่ายต่างประเทศ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-11 จาก 11 ตำแหน่งงาน
  Gourmet One Food Service (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  บางใหญ่
  • ภาษาอังกฤษ ดี ทั้งพูด อ่านและเขียน
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน
  Calbee Tanawat Co., Ltd.'s banner
  Calbee Tanawat Co., Ltd.'s logo
  คลองเตย
  • Manage & follow up orders and keep updating.
  • Prepare sales and product data to support sales.
  • At least 2 – 5 years working experience in Export.
  Oriental Copper Co., Ltd.'s banner
  Oriental Copper Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • 1-2 years in Export Sales Admin, Sales Support.
  • Knowledge of ISO/ISO 9001:2015, ISO 14001.
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตรวจสุขภาพประจำปี และอื่นๆ