พนักงานธุรการ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 41 ตำแหน่งงาน
  Business Services Alliance Co., Ltd.'s banner
  Business Services Alliance Co., Ltd.'s logo

  Admin/พนักงานธุรการ

  Business Services Alliance Co., Ltd.
  จตุจักร
  • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ
  • สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี
  • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ-ธุรการ(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  H & F Shoes (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  H & F Shoes (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  วัฒนา
  • Control operating plan and expenses of sales team
  • Reconcile and submit all expenses reports
  • Support sales standard operating procedures
  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited (UOB)'s banner
  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited (UOB)'s logo
  บางแค
  • ประสบการณ์การทำงาน 1 ปีในสายงาน Admin
  • สามารถใช้ Excel ในการคีย์ข้อมูลเข้าระบบได้คล่อง
  • สามารถอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษพื้นฐานได้
  ZURU Contemporary Japanese Flavors's logo
  บางนา
  • มัธยมปลาย/ปวช.-ปวส./ปริญญาตรี
  • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์
  • เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  ถัด ไป