พนักงานจัดซื้อ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 75 ตำแหน่งงาน
  Nuui World Company Limited's banner
  Nuui World Company Limited's logo
  ลาดพร้าว
  • ปริญญาตรี บัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงิน บริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์ 0-3 ปี
  • มีความสามารถเจรจาต่อรอง และร่างหนังสือได้
  Boonrawd Brewery Co., Ltd.'s banner
  Boonrawd Brewery Co., Ltd.'s logo
  บางพลี
  • มีความท้าทายในการทำงาน
  • มีการเติบโตในการทำงาน
  • สามารถเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพได้
  MI 6 Bangkok Company Limited's banner
  MI 6 Bangkok Company Limited's logo
  บางกะปิ
  • ประสบการณ์(ปี) : 0 - 2
  • ยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้
  • มีประสบการ์ณการใช้โปรแกรม Peak + Winspeed
  An international construction company's banner
  An international construction company's logo
  ปทุมวัน
  • Knowledge & understanding of Construction Material
  • 3 years experience in the construction materials
  • Able to work 6 days per week
  บางรัก
  • มีความเข้าใจและวิเคราะห์ราคาได้
  • มีทักษะการเจรจาต่อรอง
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  ETK EMS Asia Productions Ltd.'s banner
  ETK EMS Asia Productions Ltd.'s logo
  ระยอง
  • Bachelor degree in Administration or related field
  • 3 Years experience in Purchasing from electronics
  • Excellent communication skill in English
  Siam Food Products Public Company Limited's banner
  Siam Food Products Public Company Limited's logo
  สาทร
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านจัดซื้อ & ธุรการ 1 ปี
  • เดินทางต่างจังหวัดได้
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี, รับแรงกดดัน (กรณีเร่งด่วน)
  ถัด ไป