พนักงานจัดซื้อ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  Revomed (Thailand) Co.,Ltd.'s banner
  Revomed (Thailand) Co.,Ltd.'s logo
  บางบัวทอง
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้เกี่ยวกับพรบ.คุ้มครองแรงงาน