พนักงานคลังสินค้า
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 48 ตำแหน่งงาน
  Onsmooth Thai Co., Ltd.'s logo
  Chiang Mai
  • มีความอดทน ขยัน มีไหวพริบ ทักษะในการตัดสินใจ
  • ยืดหยุ่น และ ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  • การสร้างความร่วมมือและทักษะการพัฒนาบุคลากร
  Univentures Public Company Limited's banner
  Univentures Public Company Limited's logo
  Ayutthaya
  • ประสบการณ์งานด้านคลังสินค้าอย่างน้อย 2 ปี
  • มีความรู้เรื่อง ISO ระบบมาตรฐานต่าง ๆ
  • ผ่านการฝึกอบรม จป. วิชาชีพระดับหัวหน้างาน
  ถัด ไป