พนักงานขาย
  Suggestions will appear below the field as you type
  Loading
  Loading
  1-30 of 117 jobs
  Jay Mart Public Company Limted's logo
  • จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป
  • นำเสนอสินค้ามือถือ และบริการให้กับลูกค้า
  • เข้าร่วมการจัดงานนอกสถานที่ EXHIBITION
  Jay Mart Public Company Limted's logo
  • จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป
  • นำเสนอสินค้ามือถือ และบริการให้กับลูกค้า
  • เข้าร่วมการจัดงานนอกสถานที่ EXHIBITION
  Jay Mart Public Company Limted's logo
  • จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป
  • สามารถทำงานตามเวลาห้างเปิด-ปิดได้
  • ถ้าเคยผ่านงานขายกับบริการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Jay Mart Public Company Limted's logo
  • จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป
  • อดทน , มนุษยสัมพันธ์ดี, รักงานบริการ
  • มีความสนใจในเรื่องเทคโนโลยี
  Jay Mart Public Company Limted's logo
  • จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย
  • ถ้ามีประสบการณ์ขายโทรศัพท์มือถือจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • บุคคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักในงานบริการ
  Jay Mart Public Company Limted's logo
  • จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป
  • มีความสนใจในเรื่องเทคโนโลยีและการสื่อสาร
  • ต้องมีบุคคลค้ำประกัน
  Jay Mart Public Company Limted's logo
  • จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป
  • อดทน , มนุษยสัมพันธ์ดี, รักงานบริการ
  • มีความสนใจในเรื่องเทคโนโลยี
  Jay Mart Public Company Limted's logo
  • จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป
  • มีความสนใจในเรื่องเทคโนโลยีและการสื่อสาร
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  Jay Mart Public Company Limted's logo
  • จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป
  • อดทน , มนุษยสัมพันธ์ดี, รักงานบริการ
  • มีความสนใจในเรื่องเทคโนโลยี
  Jay Mart Public Company Limted's logo
  • จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย ถึง ปริญญาตรี
  • มีความสนใจในเรื่องเทคโนโลยีและการสื่อสาร
  • ต้องมีบุคคลค้ำประกัน
  Jay Mart Public Company Limted's logo
  • นำเสนอสินค้ามือถือ และบริการให้กับลูกค้า
  • ปฎิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ
  • ให้ความช่วยเหลืองานด้านธุรการ
  Jay Mart Public Company Limted's logo
  • วุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป
  • สนใจในเรื่องเทคโนโลยีและการสื่อสาร/ Social network
  • อดทน, มนุษยสัมพันธ์ดี, รักงานบริการ
  Jay Mart Public Company Limted's logo
  • วุฒิการศึกษาม.6ขึ้นไป
  • ถ้ามีประสบการณ์ขายโทรศัพท์มือถือจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • บุคคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักในงานบริการ
  Jay Mart Public Company Limted's logo
  • จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป
  • สามารถทำงานตามเวลาห้างเปิด-ปิดได้
  • ถ้าเคยผ่านงานขายกับบริการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Jay Mart Public Company Limted's logo
  • สรรหาและคัดเลือกบุคคลให้ทันตามความต้องการ
  • ตรวจเช็คเอกสารประกอบการสมัครงานให้ครบถ้วน
  • จัดทำสัญญาจ้าง เตรียมเอกสารประกอบสัญญาจ้าง
  Jay Mart Public Company Limted's logo
  • จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป
  • สามารถทำงานตามเวลาห้างเปิด-ปิดได้
  • ถ้าเคยผ่านงานขายกับบริการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Jay Mart Public Company Limted's logo
  • จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป
  • มีความสนใจในเรื่องเทคโนโลยีและการสื่อสาร
  • ค่าคอมมิชชั่น
  Jay Mart Public Company Limted's logo
  • วุฒิการศึกษาม.6ขึ้นไป
  • ถ้ามีประสบการณ์ขายโทรศัพท์มือถือจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • บุคคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักในงานบริการ
  Jay Mart Public Company Limted's logo
  • จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป
  • มีความสนใจในเรื่องเทคโนโลยีและการสื่อสาร
  • ประจำร้าน jaymart สาขาอิมพิเรียลสำโรง
  Jay Mart Public Company Limted's logo
  • จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป
  • ถ้ามีประสบการณ์ขายสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มนุษยสัมพันธ์ดี, รักงานบริการ, มีความรับผิดชอบ
  Jay Mart Public Company Limted's logo
  • จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป
  • ถ้ามีประสบการณ์ขายสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มนุษยสัมพันธ์ดี, รักงานบริการ, มีความรับผิดชอบ
  • แนะนำสินค้าประเภทอัญมณี เครื่องประดับให้กับลูกค้า
  • เปิด-ปิด การขายภายในสาขา (สร้างยอดขาย)
  • บริหารจัดการความเรียบร้อยของร้านค้า
  • แนะนำสินค้าประเภทอัญมณี เครื่องประดับให้กับลูกค้า
  • เปิด-ปิด การขายภายในสาขา (สร้างยอดขาย)
  • บริหารจัดการความเรียบร้อยของร้านค้า
  Next
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)